ecot-logo

EcoTourism: The future is now – take responsibility

Projekt mlade ozavešča o pomenu naravne in kulturne dediščine ter njenega ohranjanja. S sodelovanjem v projektu želimo mlade spodbuditi k razmišljanju o vplivu turizma na okolje ter zavedanju, da so spremembe mogoče in da se začnejo pri vsakem posamezniku. Cilji projekta so poleg ozaveščenosti usmerjeni tudi k spodbujanju kreativnosti, timskemu delu in problemskemu pristopu.

Glavne tematike

Projekt naslavlja tri glavne tematike:

 • Okolje in podnebne spremembe
 • Družbena/okoljska odgovornost posameznikov in izobraževalnih ustanov
 • Kreativnost in kultura

Cilji

Cilji zajemajo različne spretnosti in področja:

 • Pridobivanje znanja, kako mlade ljudi spodbuditi, da postanejo dejavni in spodbujajo aktivno državljanstvo skozi ekoturizem.
 • Pridobivanje zamisli, kako povečati zanimanje za ekoturizem med lokalnim prebivalstvom.
 • Deljenje izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju projektov, povezanih z ekoturizmom.
 • Ozaveščanje učencev o evropski naravni in kulturni dediščini in njenem pomenu iz gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika.
 • Delo v mednarodnih skupinah učencev.
 • Uporaba angleškega jezika pri aktivnostih in sporazumevanju.

Izzivi

Izzivi, ki jih vključenim šolam zastavlja projekt:

 • spodbujanje aktivnega državljanstva,
 • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja,
 • krepitev novosti in ustvarjalnosti.

Projektno obdobje

september 2018 – avgust 2020
(24 mesecev)

Partnerji

KOORDINATOR
Gymnasium Marne
Marne, Nemčija
Institut Tarragona
Tarragona, Španija
Agrupamento de Escolas de Carvalhos
Vila Nova de Gaia, Portugalska
Lycée General et technologique privé de Kreisker
Saint-Pol-de-Léon, Francija
SIC Ljubljana
Ljubljana, Slovenija

Dogodki

Začetni sestanek projekta – Tarragona, Španija
15. – 19. 9. 2018: Kick-off meeting

Izmenjava – Tarragona, Španija
18. – 24. 11. 2018

Izmenjava – Vila Nova de Gaia, Portugalska
10. – 17. 2. 2019

Izmenjava – Saint-Pol-de-Léon, Francija
5. – 12. 5. 2019

Izmenjava – Marne, Nemčija
19. – 26. 9. 2019

Sprejem in gostitev – Ljubljana, Slovenija
8. – 15. 3. 2020

Zaključni projektni sestanek
maj 2020

Zadnji prispevki

0