Erasmus+ KA1
Mobilnosti
Mobilnosti
Delovna praksa dijakov v tujini ter izobraževanje učiteljev in osebja na tujih partnerskih organizacijah.
Multilingual Car E-Pictionary
Multilingual Car E-Pictionary
Multilingual Car Mechanics E-Pictionary
Večjezični e-slovar avtomehanikov
Erasmus+ KA2
Erasmus+ KA2
SustOnU: Sustainability starts on You(th)
Sust On U
Razvijanje sinergije med obnovljivimi viri in okolje-varstvenim zavedanjem.
Erasmus+ KA2
Erasmus+ KA2
VEST: Traditional Dress in Europe
Projekt VEST
Priprava in objava pregleda ter primerjave tradicionalnih evropskih oblačil
Erasmus+ KA2
Erasmus+ KA2
ThINKER LAB
Projekt ThINKER LAB
Digitalna platforma z učnimi vsebinami
Erasmus+ KA2
Erasmus+ KA2
Innovative and Sustainable Pedagogies
Projekt Sustain 4 Vet
Priprava zelenih študij primerov na področju logistike in kasnejša uporaba le-teh pri poučevanju na poklicnih šolah (VET).
Mehanizem Jean Monnet
Mehanizem Jean Monnet
Yout(th) Decide
You(th) Decide
Spodbujanje aktivnega državljanstva
VET to VET
VET to VET
Pilotski projekt Evropske komisije

Zaključeni mednarodni projekti

Erasmus+ KA2
Erasmus+ KA2
IFT - International Forklift Training
Projekt IFT
Razvoj mednarodno priznanega programa poklicnih in strokovnih šol.
Erasmus+ KA2
Erasmus+ KA2
EcoT: The future is now
Projekt EcoT
Vpliv turizma na okolje ter zavedanje, da so spremembe mogoče in da se začnejo pri vsakem posamezniku.
Erasmus+ KA2
Erasmus+ KA2
Passport to Your Future
Passport to Your Future
Dvig veščin, sposobnosti in kompetenc, ki jih dijaki potrebujejo pri iskanju zaposlitve.
Erasmus+ KA2
Erasmus+ KA2
Summer Logistics School
Summer Logistics School
Poletna šola logistike
Erasmus+ KA2
Erasmus+ KA2
Y-Job: Apply & Employ
Projekt Y-Job
Dvig podjetniških, jezikovnih in medkulturnih kompetenc ter izboljšanje samopromocije mladih pri iskanju zaposlitve.

Nacionalni projekti

Munera 3: Programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene

2018 – 2022

V okviru projekta MUNERA 3 potekajo programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Programi so namenjeni zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, znanja, zaradi potreb na trgu dela in so za vse udeležence brezplačni.

Dvig poklicnih kompetenc učiteljev

september 2018 – oktober 2018

Dvomesečno usposabljanje učiteljice strokovnih predmetov tekstila v podjetju Iglu šport.

april 2018 – maj 2018

Dvomesečno usposabljanje učiteljice strokovnih predmetov tekstila v podjetju Iglu šport.

november 2016 – december 2016 / januar 2017 – februar 2017

Dvomesečno usposabljanje dveh učiteljev praktičnega pouka s področja avtoremonta v podjetjih Avtotrade ter Avtoservise Leon Novak.

december 2014 – januar 2015

Dvomesečno usposabljanje dveh učiteljev praktičnega pouka s področja avtoremonta v podjetjih A-Cosmos ter Porsche Inter Auto.

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017
december 2016 – julij 2017

Konec leta 2016 je MIZŠ objavilo razpis za vključitev v projekt Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga je sofinancirala Evropska unija. Na SPSŠB Ljubljana smo se prijavili na razpis in po izvedenem predpisanem postopku zaposlili novo učiteljico začetnico, ki se je v času opravljanja svojega dela prijavila tudi na strokovni izpit.

Drugi mednarodni projekti

 

  • VET2VET – Pilot VET mobility scheme for Western Balkans
  • ACES – Academy of Central European Schools
  • EGP/NFM mobilnost osebja

Nacionalni projekti

Arhiv projektov

OID: E10047033

Informacije

TINE VERBOLE, vodja projektne pisarne

  01 280 53 19
   Projektna pisarna (210)
  tine.verbole@siclj.si

JERNEJ KRENČAN, koordinator mobilnosti

  01 280 53 36
   Kabinet 230
  jernej.krencan@siclj.si

SMILJANA FISTER, koordinatorka mobilnosti

  01 280 53 25
   Kabinet 130
  smiljana.fister@siclj.si

Zadnji prispevki

Thinkerlab projektni sestanek v Lahtiju

Po zaključku tekmovanja Hackathon v okviru projekta ThinkerLAB smo se v maju 2023 udeležili sestanka v finskem mestu Lahti, na šoli Finland Salpaus. Na začetku sestanka smo pregledali sveže objavljene naloge na spletni strani www.thinker-lab.eu, sledil je izbor najboljše naloge med projektnimi partnerji. Dijaki SIC-a so po mnenju ostalih projektnih partnerjev pripravili zmagovalno nalogo. V […]

Poročilo o projektu Sustain 4 VET

Končuje se mednarodni projekt Sustain 4 Vet ‒ Innovative and Sustainable Pedagogies for Digital Green Case Study Based Teaching. Profesorja Haris Ćordić in Rok Kovač sta v okviru projekta izdelala dve študiji primerov iz prakse in jih predstavila dijakom. Ti so ob reševanju praktičnih izzivov razvijali kritično mišljenje do prometnih ureditev, računali svoj ogljični odtis […]

Thinkerlab tekmovanje Hackathon

V projektu ThinkerLAB vsi projektni partnerji na podlagi STEM-pristopov pripravljajo učne postopke za izdelavo praktičnih nalog. Pomemben del projekta so tudi aktivnosti za dijake. Na SIC Ljubljana so imeli dijaki znotraj oddelka tekmovanje Hackathon. Cilj tekmovanja je bil, da z razpoložljivimi komponentami in materiali v vrednosti do 100 evrov razvijejo svoj mehatronski sistem, ki bi […]

Tekmovanja

2016/17

31. maj – 2. junij 2017

2015/16

Četrtek, 7. april 2016

Četrtek, 5. maj 2016

2014/15

Četrtek, 7. maj 2015

Mednarodni projekti

Erasmus+ KA1 – Mobilnosti dijakov in osebja

Delovna praksa dijakov v tujini ter izobraževanje učiteljev in osebja na partnerskih organizacijah v tujini.

Erasmus+ KA2 – Strateška partnerstva

Passport to your future

Projekt je usmerjen v raziskovanje in prikaz dijakovih veščin, sposobnosti in kompetenc, ki jih potrebuje pri iskanju zaposlitve.

Rezultat projekta:

  • Študija in prikaz dijakovih veščin pri iskanju zaposlitve

Dijaki bodo izdelali:

  • mobilno aplikacijo, ki bo shranjevala podatke o uporabnikovih delovnih sposobnostih, njegovih kvalitetah in poklicnih kompetencah;
  • spletno stran z nasveti in primeri dobre prakse;
  • serijo učnih priprav za delo v razredu in
  • zaposlitveni vodnik z nasveti za dijake.

Projektno obdobje: sep. 2014 – sep. 2016

Organizacija prijaviteljica:
Meadowhead School Academy Trust (UK)
Sodelujoče šole:
SPSŠB, Ljubljana (SI)
Fundacion San Valero, Zaragoza (ES)
Isoniitun koulu, Nurmijärvi (FI)
Sodelujoči dijaki:
30 dijakov različnih smeri
0
Dostopnost