Izobraževalni program

 

Izobraževalni program vključuje:

 • Osnovna znanja pri splošnih predmetih.
 • Osnovna teoretična znanja s področja stroke.
 • Spoznavanje vrste in lastnosti materialov, ki se uporabljajo v tekstilstvu in postopke pri izdelavi enostavnejših izdelkov.
 • Pri praktičnem usposabljanju spoznavanje strojev in naprav, ki jih uporabljajo v tekstilni  stroki, seznanijo se s pravili o varnem delu in razvijajo delovne navade.
 • Usposabljanje za izvajanje manj zahtevnih del in nalog na področju tekstilstva.
 • Učenje v manjših skupinah.
 • Upoštevanje varstva okolja in varstva pri delu.
 • Razvijanje motorike in pridobivanje znanj, ki so prilagojene sposobnostim posameznika.

Nadaljnje možnosti:

 • Zaposlitev.
 • Nadaljevanje izobraževanja v 3-letnih programih tekstilstva.

Vpisni pogoji:

 • Nedokončana OŠ – uspešno končanih vsaj 7 razredov.
 • Končana OŠ s prilagojeni programom.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost