SIC Ljubljana

SIC Ljubljana se zavezuje, da bo s svojim kvalitetnim delom in sodobnim prenosom znanja na prihajajoče nove generacije razvijal ustvarjalnost mladih, ki še oblikujejo svojo osebnost in jim ponudil vsa potrebna poklicna znanja in veščine za nadaljnjo življenjsko pot.

Nudimo enkratne in zanimive priložnosti za učenje, posebna prednost pa so partnerstva z mnogimi obrtniki in podjetji.

Poleg rednega izobraževanja izvajamo izobraževanje odraslih, v naš okvir pa sodi tudi avtošola za vse kategorije. Svoje znanje in delo usmerjamo v to, da dijakom omogočimo boljšo prihodnost.

0
Dostopnost