Za odrasle (občane) nudimo izobraževanja za vse poklice in smeri, ki so na voljo tudi rednim dijakom!

Izpiti

Izpiti so ustni, razen pri predmetih: SLO, MAT, TJE in nekaterih strokovnih predmetih.

Prijava

Prijavnice za izpit dobite pri organizatorici izobraževanja odraslih (kab. 84/pritličje). Oddate jo s potrdilom o plačilu do navedenega roka.

Odjava

Odjava je možna najkasneje tri dni pred pisnim delom izpita.

Izpitni roki

AVGUST 2016
Prijava: do torka, 27. 6. 2017
OKTOBER
Prijava: do torka, 26. 9. 2017
NOVEMBER
Prijava: do torka, 24. 10. 2017
DECEMBER
Prijava: do torka, 28. 11. 2017
JANUAR
Prijava: do torka, 19. 12. 2017
FEBRUAR ZAKLJUČNI IZPITI in
POKLICNA MATURA
MAREC
Prijava: do torka, 27. 2. 2018
APRIL
Prijava: do torka, 27. 3. 2018
MAJ
Prijava: do srede, 25. 4. 2018
JUNIJ
Prijava: do četrtka, 24. 5. 2018
JUNIJ/JULIJ
Prijava: do četrtka, 21. 6. 2018
AVGUST
Prijava: do torka, 26. 6. 2018

Informacije

MAJDA GRAŠIČ, vodja izobraževanja odraslih

  01 280 53 07
  Kabinet 84
  majda.grasic@siclj.si

Uradne ure

PO 10.30 – 13.30
TO 9.00 – 12.00
13.00 – 16.20
SR /
ČE /
PE 8.00 – 10.00
10.30 – 12.00
0