Potek izobraževanja odraslih

Konzultacije glede izpitov za izobraževanje odraslih potekajo na daljavo.

 

S posameznim profesorjem se kandidati dogovarjajo o načinu pridobivanja ocene – v živo ali na daljavo.

Za odrasle (občane) nudimo izobraževanja za vse poklice in smeri, ki so na voljo tudi rednim dijakom!

Izpiti

Izpiti so ustni, razen pri predmetih: SLO, MAT, TJE in nekaterih strokovnih predmetih.

Prijava

Prijavnice za izpit dobite pri organizatorici izobraževanja odraslih (kab. 84/pritličje). Oddate jo s potrdilom o plačilu do navedenega roka.

Odjava

Odjava je možna najkasneje tri dni pred pisnim delom izpita.

Izpitni roki

OKTOBER
Prijava: do torka, 24. 9. 2019
NOVEMBER
Prijava: do torka, 22. 10. 2019
DECEMBER
Prijava: do torka, 26. 11. 2019
JANUAR
Prijava: do torka, 17. 12. 2019
FEBRUAR ZAKLJUČNI IZPITI in
POKLICNA MATURA
MAREC
Prijava: do torka, 25. 2. 2020
APRIL
Prijava: do torka, 31. 3. 2020
Na daljavo
MAJ
Prijava: do torka, 21. 4. 2020
Na daljavo
JUNIJ
Prijava: do ponedeljka, 26. 5. 2020
Na daljavo
JUNIJ/JULIJ
Prijava: do torka, 23. 6. 2020
Na daljavo
AVGUST
Prijava: do torka, 30. 6. 2020

Informacije

MAJDA GRAŠIČ, vodja izobraževanja odraslih

  01 280 53 07
  Kabinet 84
  majda.grasic@siclj.si

Uradne ure

PO 7.30 – 10.00 in 10.30 – 11.00 (poklicna matura)
TO 7.30 – 10.00 in 10.30 – 12.30
SR 7.30 – 10.00 in 10.30 – 12.30
ČE 14.00 – 16.30
PE

To, 1. 10. 2019: ustni izpiti
Sr, 2. 10. 2019: pisni in ustni izpiti

Uradne ure

PO 10.30 – 13.30
TO 9.00 – 12.00
13.00 – 16.20
SR /
ČE /
PE 8.00 – 10.00
10.30 – 12.00
0