Za odrasle (občane) nudimo izobraževanja za vse poklice in smeri, ki so na voljo tudi rednim dijakom!

Potrebne vloge

Kandidati morajo s seboj prinesti izpolnjeno vpisnico, osebni izobraževalni načrt, izjavo o zdravstvenem stanju. Neobvezno tudi vlogo za subvencioniran prevoz.

Izpiti

Izpiti so ustni, razen pri predmetih: SLO, MAT, TJE in nekaterih strokovnih predmetih.

Prijava

Prijavnice za izpit dobite pri organizatorici izobraževanja odraslih (kab. 84/pritličje). Oddate jo s potrdilom o plačilu do navedenega roka.

Odjava

Odjava je možna najkasneje tri dni pred pisnim delom izpita.

OKTOBER

Prijava: do ponedeljka, 26. 9. 2022

 

Torek, 4. 10. 2022: ustni izpiti
Sreda, 5. 10. 2022: pisni in ustni izpiti
Četrtek, 6.10.2022: pisni in ustni izpiti
NOVEMBER

Prijava: do ponedeljka, 24. 10. 2022
Torek, 8. 11. 2022: ustni izpiti
Sreda, 9. 11. 2022: pisni in ustni izpiti
Četrtek 10. 11. 2022: pisni in ustni izpiti
DECEMBER

Prijava: do torka, 29. 11. 2022
Torek, 6. 12. 2022: ustni izpiti
Sreda, 7. 12. 2022: pisni in ustni izpiti
JANUAR

Prijava: do ponedeljka, 19. 12. 2022
Torek, 3. 1. 2023: ustni izpiti
Sreda, 4. 1. 2023: pisni in ustni izpiti
FEBRUAR Ni izpitov izobraževanja odraslih.
MAREC

Prijava: do ponedeljka, 27. 2. 2023
Torek, 7. 3. 2023: ustni izpiti
Sreda, 8. 3. 2023: pisni in ustni izpiti
APRIL

Prijava: do ponedeljka, 27. 3. 2023
Torek, 4.4. 2023: ustni izpiti
Sreda, 5. 4. 2023: pisni in ustni izpiti
MAJ

Prijava: do srede, 3. 5. 2023
Torek, 9. 5. 2023: ustni izpiti
Sreda, 10. 5. 2023: pisni in ustni izpiti
JUNIJ

Prijava: do ponedeljka, 22. 5. 2023
 

Torek, 30. 5. 2023: ustni izpiti

Sreda 31. 5. 2023: pisni in ustni izpiti

JUNIJ/JULIJ

Prijava: do ponedeljka, 20. 6. 2023
 

S popravnimi izpiti rednih  dijakov po razporedu

AVGUST

Prijava: do torka, 27. 6. 2023
 

S popravnimi izpiti rednih dijakov po razporedu od 16.8.2023 dalje

 

Informacije

MAJDA GRAŠIČ, vodja izobraževanja odraslih

  01 280 53 07
  Kabinet 84
  majda.grasic@siclj.si

Uradne ure

PO ni uradnih ur
TO 8.00-10.00 in 14.30-16.30
SR 8.00-10.00 in 10.30-12.00
ČE 8.00-10.00 in 10.30-11.00
PE ni uradnih ur

Izpitni roki

OKTOBER
Prijava: do torka, 29. 9. 2020
NOVEMBER
Prijava: do torka, 20. 10. 2020
Objava sledi
DECEMBER
Prijava: do torka, 26. 11. 2020
Objava sledi
JANUAR
Prijava: do torka, 22. 12. 2020
Objava sledi
FEBRUAR ZAKLJUČNI IZPITI in
POKLICNA MATURA
MAREC
Prijava: do torka, 16. 2. 2021
APRIL
Prijava: do torka, 30. 3. 2021
Objava sledi
MAJ
Prijava: do torka, 20. 4. 2021
JUNIJ
Prijava: torka, 25. 5. 2021
Objava sledi
JUNIJ/JULIJ
Prijava: do torka, 22. 6. 2021
Objava sledi
AVGUST
Prijava: do torka, 29. 6. 2021
Objava sledi

Izpitni roki

OKTOBER
Prijava: do torka, 24. 9. 2019
NOVEMBER
Prijava: do torka, 22. 10. 2019
DECEMBER
Prijava: do torka, 26. 11. 2019
JANUAR
Prijava: do torka, 17. 12. 2019
FEBRUAR ZAKLJUČNI IZPITI in
POKLICNA MATURA
MAREC
Prijava: do torka, 25. 2. 2020
APRIL
Prijava: do torka, 31. 3. 2020
Na daljavo
MAJ
Prijava: do torka, 21. 4. 2020
Na daljavo
JUNIJ
Prijava: do ponedeljka, 26. 5. 2020
Na daljavo
JUNIJ/JULIJ
Prijava: do torka, 23. 6. 2020
Na daljavo
AVGUST
Prijava: do torka, 30. 6. 2020

Potek izobraževanja odraslih

S posameznim profesorjem se kandidati dogovarjajo o načinu pridobivanja ocene – v živo ali na daljavo.

Uradne ure

PO 10.30 – 13.30
TO 9.00 – 12.00
13.00 – 16.20
SR /
ČE /
PE 8.00 – 10.00
10.30 – 12.00
0
Dostopnost