PTI 3 + 2 leti
Logistični tehnik

PTI 3 + 2 leti
Ustvarjalec modnih oblačil (samo odrasli)

NPI 2 leti
Pomočnik v tehnoloških procecesih
modul: Upravljanje strojev in naprav
modul: Temeljna ličarska dela (ličar)

* NPI – Nižje poklicno izobraževanje (2 oz. 2,5 leta) | SPI – Srednje poklicno izobraževanje (3 leta) | PTI – Poklicno tehniško izobraževanje (3+2 leti) | SSI – Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)

SSI 4 leta
Logistični tehnik

PTI 3 + 2 leti
Logistični tehnik

SSI 4 leta
Ustvarjalec modnih oblačil

PTI 3 + 2 leti
Ustvarjalec modnih oblačil (samo odrasli)

SPI 3 leta
Izdelovalec oblačil

NPI 2 leti
Preoblikovalec tekstilij

0
Dostopnost