Razdelitev obravnavanja po oddelkih

Šolska svetovalna služba bo v šolskem letu 2023/2024 prevzela obravnavo oddelkov po naslednjem razporedu.

Uradne ure svetovalnih delavcev za starše, skrbnike in ostale so, po predhodnem dogovoru po emailu ali telefonu:

MAJA HARTMAN, univ. dipl. soc. del.;
spec. psihoterapije otrok in mladostnikov

  01 280 53 42
  Kabinet 515
  maja.hartman@siclj.si

Uradne ure:
PON – SRE: 9.30 – 12.00

ŠTEFAN PETKOVŠEK

  01 280 53 20
  Kabinet 133
stefan.petkovsek@siclj.si

Uradne ure:
PON – PET: 9.30 – 12.00

TJAŠA HRASTNIK, mag. soc. del.

  01 280 53 41 (051 391 397)
  Kabinet 415
tjasa.hrastnik@siclj.si

Uradne ure:
PON – PET: 9.30 – 12.00

ŽANA ŠABAN

  01 280 53 12
  Kabinet 174
zana.saban@siclj.si

Uradne ure:
PON – PET: 9.30 – 12.00

Šolska svetovalna služba je namenjena predvsem dijakom, njihovim staršem in učiteljem.

Glavne naloge svetovalne službe so:

 • svetovanje pri učnih, vedenjskih, čustvenih in drugih težavah dijakov
 • vpis novincev
 • informiranje in vpis zaključnih letnikov v PTI programe
 • Informiranje dijakov PTI programov o možnostih nadaljnjega študija
 • prepisi in preusmeritve dijakov
 • poklicno svetovanje:  eSvetovanje (ZRSZ)

Priporočila

Za starše in učitelje

V okviru alternativnih vzgonih ukrepov in ob ukrepanju ob medvrstniškem nasilju sodelujemo z Zavodom za vzgojo in izobraževanje Logatec. Zavod nudi svetovalno pomoč dijakom, staršem in družinam.

Druge naloge, ki jih opravlja in vodi svetovalna služba in so povezane z vzgojno-izobraževalnim delom na šoli:

Učne težave

Dijakom z učnimi težavami na šoli nudimo različne oblike pomoči, v primeru, da te ne zadostujejo, pa jim svetujemo v zvezi s postopkom pridobivanja odločbe o usmeritvi.

Nenasilna komunikacija

Projekt se izvaja za vse dijake naše šole. V sodelovanju z Društvom za nenasilje in komunikacijo izvajamo preventivne delavnice za vse prve letnike. Na šoli periodično izvajamo tudi anketo o tem kaj za dijake predstavlja nasilje, kaj je komunikacija, kako se izogniti konfliktom, kaj je psihično in fizično nasilje, kakšne so posledice, kako se soočamo z konflikti in lastnimi čustvi itd.

Z Društvom za nenasilno komunikacijo smo v dogovoru, da lahko dijaki (v okviru alternativnih vzgojnih ukrepov) obiskujejo 20 ur brezplačnih delavnic za nenasilno komunikacijo.

Delavnica o zlorabi drog

Za prve letnike vsako leto pripravimo tudi delavnico o zlorabi drog (Droge – preventiva), ki jo vodi g. Kumše (policist, kriminalist, pravnik).

Varna spolnost

V sodelovanju z Medicinsko fakulteto dijake drugih letnikov seznanimo s spolnostjo, spolno prenosljivimi boleznimi in zaščito.

Slovenska mreža zdravih šol

V sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja organiziramo z dijaki različne akcije ob obeležitvah pomembnih dni, kot so svetovni dan vode, svetovni dan boja proti AIDS-u, svetovni dan zdravja, svetovni dan gibanja idr.

Usmerjamo neuspešne dijake

V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, Projektnim učenjem za mlade, Produkcijsko šolo idr.

Učenje učenja

Dijakom prvih letnikov za predstavimo metode in tehnike uspešnega učenja.

Nevladne organizacije

Sodelujemo z društvom Projekt Človek v programu za mladostnike, ki eksperimentirajo in občasno uživajo droge ter z Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna v programu Šola zdravega odraščanja za dijake, ki imajo težave na področju čustvovanja in/ali hranjenja.

Druge organizacijam

Med letom se povezujemo s Kriznim centrom za mlade, Policijsko postajo Bežigrad, Centri za socialno delo, dijaškimi domovi, stanovanjskimi skupinami, dom Malči Belič.

Zbiranje oblačil in potrebščin

Z zbiranjem starih oblačil, igračin ostalih potrebščin za Materinski dom, Azilni dom in druge organizacije spodbujamo humanitarnost in empatijo pri dijakih.

Zaposlitev ali nadaljnje šolanje

S svetovanjem usmerjamo dijake za nadaljevanje njihove izobraževalne poti ali začetek delovne.

Projekt Simbioza

Sodelujemo z organizacijami za tretje življenjsko obdobje v okviru projekta Simbioza, kjer dijaki skozi pomoč pri IKT ali gibanje sodelujejo s starejšimi.

POMOČ IN INFORMACIJE ZA DIJAKE TUJCE

VPIS NA FAKULTETE

Razpis za vpis na fakultete izide konec januarja. Dijaki pa lahko vse informacije o študijskih programih, točkah in omejitvah pridobite:

 • pri šolski svetovalni službi –  informacije, svetovanje in usmerjanje, testi študijskih interesov, test Kam in Kako?, brošure fakultet, štipendije;
 • v študijskem kotičku v knjižnici – Razpis za vpis, brošure, internet, knjiga Visokošolski študiji in poklici, Seznam predavanj Univerze v Mariboru in Ljubljani;
 • na oglasni deski šolske svetovalne službe;
 • na Zavodu za zaposlovanje (pri poklicnih svetovalcih) – CIPS;
 • na portalu eVŠ.

Še nekatere ostale uporabne povezave:

Štipendije:

0
Dostopnost