Kako si lahko pomagate sami?

Aktivno sodelujte pri pouku in poskrbite za urejene zapiske. Oblikujte načrt učenja in se ga poskusite čim bolj držati. Obveznosti se ne lotevajte zadnjo minuto, ampak si pustite dovolj časa za učenje in popravljanje ocen.

Kje najdete pomoč?

Če snovi ne razumete, naj vam ne bo nerodno prositi učitelja za dodatno razlago. Pomoč lahko poiščete tudi pri sošolcih, prijateljih ali sorodnikih. Veliko razlage in vaj najdete na spletu ali v učbenikih, ki si jih lahko izposodite v šolski knjižnici.

Kako vam lahko pomaga šola?

Če ste preizkusili vse zgornje predloge, težave pa še kar »vztrajajo«, se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Tjašo Hrastnik, ki jo najdete v kabinetu 415.

S Tjašo Hrastnik boste pripravili načrt, v katerem boste določili, kako se boste lotili reševanja svojih učnih težav in kje boste poiskali pomoč. Tjaša Hrastnik vam lahko prav tako pomaga z nasveti glede različnih načinov učenja, strahu pred ocenami, pomanjkanjem motivacije ipd.

Če poleg nasvetov potrebujete tudi dodatno razlago, vam lahko Tjaša Hrastnik pomaga zaprositi za šolsko učno pomoč. Vendar pozor ‒ šola učno pomoč zagotovi samo dijakom, ki aktivno sodelujejo pri pouku, zato bodite pozorni, da ne izostajate in ne motite pouka.

Dijaki s posebnimi potrebami

Če ste v osnovni šoli že imeli prilagoditve in DSP, je smiselno, da zanje čim prej zaprosite tudi v srednji šoli. Vse informacije najdete na spletni strani Dijaki s posebnimi potrebami.

INFORMACIJE

TJAŠA HRASTNIK, svetovanje dijakom z učnimi težavami

  01 280 53 41
  Kabinet 415
  tjasa.hrastnik@siclj.si

TIM SAVELLI, koordiniranje šolske učne pomoči

  01 280 53 44
  Kabinet 511
  tim.savelli@siclj.si

0
Dostopnost