Razpored PUD 2019/20

Termini praktičnega usposabljanja z delom v šolskem letu 2019/20 za vse letnike.

Obrazci za poročila

SPI in NPI
3-letni in 2-letni programi

PTI
3+2-letni programi

Informacije

MARKO GALE, vodja praktičnega izobraževanja

  01 280 53 29
  031 786 293
   Delavnice (soba 10)
  marko.gale@siclj.si

Razpored PUD 2017/18

Termini praktičnega usposabljanja z delom v šolskem letu 2018/19 za zaključne letnike.

0