Andreja, Irena, Mojca, Štefan je ekipa, ki izvaja dodatno strokovno učno pomoč. Z dijaki se srečujemo po uro ali dve na teden. Pri nas ne hitimo. Vzamemo si čas za vse probleme in vprašanja. Napake dijaka potrpežljivo in vztrajno popravljamo. Na vsak način hočemo najti tisto, kar zna in zmore. Snov razlagamo postopno – prilagojeno dijakovim sposobnostim.

Prepričani smo, da so dijaki zmožni snov osvojiti. Razlikujejo se le v času, ki ga za to potrebujejo. Dijaka učimo, kako naj se samostojno uči doma. Preverjamo njegova prepričanja o učenju in poklicu. S starši želimo tesno sodelovati. Marsikateri dijak je ob tem sodelovanju pokazal uspeh, ki si ga nismo niti upali napovedovati.

Učno pomoč je mogoče pridobiti na dva načina:

  • Vsi tisti dijaki, ki imajo dolgotrajne učne težave naj se oglasijo v svetovalni službi, pri ga. Andreji Godec, v kabinetu 511. Starši naj izpolnijo obrazec Zahteva za začetek postopka usmerjanja (DZS 8,185). Obrazec lahko kupite v knjigarni, dvignete pri svetovalni službi ali si natisnite s strani. Celoten postopek traja nekaj mesecev, z obravnavo na komisiji Zavoda RS za šolstvo. Z odločbo Zavoda je zagotovljeno, da je dijak upravičen do dodatne strokovne učne pomoči. To  med drugim pomeni, da ima dijak razne možnosti prilagoditev pouka in preverjanja znanja.
  • Šola pa vsem dijakom, ki bi potrebovali dodatno razlago snovi ali vodenje pri učenju, omogoča šolsko učno pomoč. Ta se izvaja enkratno v dogovoru z učitelji predmetov ali daljši čas na predlog razrednika.

Informacije

ANDREJA GODEC, koordinatorka dodatne strokovne učne pomoči in šolske učne pomoči

  01 280 53 44
  Kabinet 511
  andreja.godec@siclj.si

IRENA MODIC ČOŽ, izvajalka dodatne strokovne učne pomoči in šolske učne pomoči

  01 280 53 18
  Kabinet 177
 irena.modic.coz@siclj.si

ŠTEFAN PETKOVŠEK, izvajalec dodatne strokovne učne pomoči in šolske učne pomoči

  01 280 53 20
  Kabinet 415
  stefan.petkovsek@siclj.si

Uradne ure

PO – PE 8.00 – 13.00
0
Dostopnost