Srednje strokovno izobraževanje

logistika-ladja

Logistični tehnik (SSI)
(4-letni program)

  • izobraževanje za kakovostno opravljanje del in nalog v potniškem in tovornem prometu, logistika ekonomične organizacije prostora, časa in porabe energije
  • pridobijo znanja za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije, izvajanje varnostnih ukrepov pri delu, pravilno rabo zaščitnih sredstev ter skrb za varstvo delovnega in  življenjskega okolja
  • zaključek s poklicno maturo

Poklicno tehniško izobraževanje

logistika-zeleznica

Logistični tehnik (PTI)
(2-letni program po končanem 3-letnem programu)

  • izobraževanje za kakovostno opravljanje del in nalog na področju intermodalnega transporta, špedicije, notranjega transporta in skladiščenja ter razvijanje sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju
  • zaključek s poklicno maturo
0