Vizija Medpodjetniškega izobraževalnega centra je postati prepoznavna razvojno-izobraževalna institucija, ki bo ustvarila enake možnosti in pogoje usposabljanja za uspešnejše in kakovostnejše delo.

Poslanstvo Medpodjetniškega izobraževalne centra je:

 • vzpostaviti sistem izobraževanja in usposabljanja, ki se bo lahko odzival na nove zahteve po ključnih kompetencah, ki jih določa skupni evropski referenčni  okvir;
 • imeti na voljo sredstva in ustrezno infrastrukturo za razvoj ključnih kompetenc posameznikov, da bodo sposobni za odraslo življenje in pripravljeni za vseživljenjsko učenje;
 • organizirati in izvajati programe formalnega izobraževanja na ravni poklicnega in  tehniškega izobraževanja odraslih;
 • organizirati in izvajati programe specializacije in poklicnih kvalifikacij ter programe usposabljanj za razvoj ključnih kompetenc;
 • organizirati in izvajati programe praktičnega usposabljanja dijakov, študentov, brezposelnih, zaposlenih v gospodarstvu in ostalih zainteresiranih posameznikov
 • posredovati svetovalne storitve za osebni razvoj in razvoj kariere;
 • vzpostaviti učna partnerstva z gospodarstvom;
 • v sodelovanju s socialnimi partnerji oblikovati programe za odpravo izobrazbenega primanjkljaja odraslih, ki so težje zaposljivi;
 • vzpostaviti informacijsko središče, namenjeno vodenemu in samostojnemu učenju;
 • vzpostaviti sistem »izobraževalnega centra« za potrebe profesionalnega razvoja posameznikov v gospodarstvu;
 • vzpostaviti promocijske aktivnosti in strokovna usposabljanja znotraj posameznih gospodarskih panog;
 • vzpostaviti sodelovanje s podjetji za skupne nastope pri promociji razvojnega dela in oblikovanje mešanih strokovnih in projektnih skupin;
 • organizirati strokovne posvete in  izmenjavo dobre prakse med izobraževalnimi in gospodarskimi institucijami.

Investicija v MIC

V izvajanju je projekt »INVESTICIJA V MIC OSREDNJESLOVENSKE REGIJE«, s čimer Medpodjetniški izobraževalni center pridobiva prenovljene prostorske možnosti ter predvsem sodobno tehnološko opremo, kar bo omogočilo njegovo nemoteno delovanje in izvajanje dolgoročnega plana izobraževanj in usposabljanj za posamezne ciljne skupine v Osrednjeslovenski regiji v okviru sprejetega razvojnega načrta za obdobje 2011 – 2018.
NPK

Informacije

JERNEJ KRENČAN, vodja MIC

  01 280 53 36
  Pisarna 230
  mic@siclj.si

Partnerske šole

Medpodjetniški izobraževalni center je pri svojem delovanju tesno povezan z dvema partnerskima šolama:

Šolski center Ljubljana
Aškerčeva 1, 1000  Ljubljana

0
Dostopnost