Izobraževalni program

 

Program strokovnega izobraževanja vključuje:

 • Širitev in poglabljanje osnovnega znanja pri splošnih predmetih
 • Strokovna znanja o tekstilnih materialih, modnem oblikovanju, oblikovanju celostne podobe in načinih izdelave modnih oblačil
 • Pot od ideje do skice in do kreiranja ter izdelave zanimivega oblačila
 • Pripravo in konstrukcijo krojev za kolekcijo modnih oblačil po lastnih idejah
 • Praktična znanja izdelave ženskih in moških, otroških in modnih oblačil po meri in po lastnih zamislih

Program je zasnovan modularno na podlagi  poklicnih standardov. Vsebuje izbirne in obvezne module, tako da je prilagojen interesom dijakov in modnim trendom. Dijaki bodo pri ustvarjanju novih oblačil razvijali svojo kreativnost, občutek za estetiko in skladnost.
Usmerjali se bodo tudi v razvijanje svoje blagovne znamke z upoštevanjem tržnih in podjetniških zakonitosti.

Praktični pouk se izvaja v manjših skupinah v sodobnih šolskih delavnicah in pri delodajalcih.

POKLICNA MATURA:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnega znanja

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • storitev in zagovor

Nadaljnje možnosti:

 • študij na različnih fakultetah
 • samozaposlitev, oblikovanje, ustvarjanje, izdelava modnih oblačil
 • razvijanje svoje blagovne znamke in trženje
 • zaposlitev v razvojnih oddelkih oblačilne industrije, gledališčih
 • modno svetovanje v večjih trgovskih centrih
PUD

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje oziroma
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Pogoji za dokončanje:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošno izobraževalne predmete
 • obvezne strokovne module
 • izbirne strokovne module
 • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola (izbirni modul)

Poleg tega mora opraviti:

 • vse obveznosti interesnih dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu
 • poklicno maturo

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost