Knjižnica se nahaja v tretjem mednadstropju stranskega krila šole. Na voljo je okoli 12.000 knjižnega gradiva.

Dijakom je na razpolago tudi računalnik z internetno povezavo. V čitalnici pa se lahko pripravljajo na pouk  in prebirajo revije ali časopise, na katere smo naročeni.

Učbeniški sklad

Učbeniki, delovni zvezki in učni pripomočki

Knjižnično informacijska znanja (KIZ)

Tekmovanja

Angleški jezik
Bookworms / Knjižni molj

Nemški jezik
Pfiffikus bralno tekmovanje

Seznam novosti v knjižnici

Uporabne povezave

Informacije

NATAŠA PEČKAJ, knjižničarka
DANIELA JAKLIČ, knjižničarka

  01 280 53 09
  Kabinet 201
  knjiznica@siclj.si

Uradne ure za izposojo

PO – PE 9.00 – 10.30 in
11.00 – 13.00

Članstvo

Članstvo in izposoja sta za dijake, učitelje in delavce šole brezplačna.

Izposoja

Knjige 14 dni
Domače branje 7 dni
Učbeniki 7 dni
Revije 3 dni
Referenčno gradivo le v knjižnici
(po dogovoru v razredu)
0