Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

Ravnateljica / direktorica: mag. Frančiška Al-Mansour

Telefon 01 280 53 00
Fax 01 280 53 33
E-pošta info@siclj.si
Matična številka 5089883
Davčna številka SI 55517951
Transakcijski račun SI56 0110 0603 0700 329
PIC koda 948710150

Zavod sestavljajo tri organizacijske enote

Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

  01 280 53 00
  01 280 53 33
  info@siclj.si

www.siclj.si

 

Ravnateljica:
mag. Frančiška Al-Mansour

Pomočnika ravnateljice:
Alojz Kranjc
Lea Janežič

Avtošola Ježica

Na produ 2, 1000 Ljubljana

  01 537 13 88
  01 537 13 88
  info@avtosola-jezica.com

www.avtosola-jezica.com

 

Vodja enote in avtošole:
Goran Lapić

Vodja izobraževanja odraslih:
Andrej Prašnikar

Medpodjetniški izobraževalni center

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

  01 280 53 36
  01 280 53 33
  mic@siclj.si

www.siclj.si/mic

 

Vodja enote:
Bernarda Klemenc

Šola

Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

  01 280 53 00
  01 280 53 33
  info@siclj.si

www.siclj.si

 

Ravnateljica:
mag. Frančiška Al-Mansour

Pomočnika ravnateljice:
Alojz Kranjc
Andrej Prašnikar

Zavod

Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

Ravnateljica / direktorica: mag. Frančiška Al-Mansour

Avtošola

Avtošola Ježica

Na Produ 2, 1000 Ljubljana

  01 537 13 88
  01 537 13 88
  info@avtosola-jezica.com

www.avtosola-jezica.com

 

Vodja enote in avtošole:
Goran Lapić

MIC

Medpodjetniški izobraževalni center

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

  01 280 53 36
  01 280 53 33
  mic@siclj.si

www.siclj.si/mic

 

Vodja enote:
Bernarda Klemenc

0