Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

Ravnatelj / direktor: Dr. Nikolaj Lipič

Telefon 01 280 53 00
Fax 01 280 53 33
E-pošta info@siclj.si
Matična številka 5089883
Davčna številka SI 55517951
Transakcijski račun SI56 0110 0603 0700 329
PIC koda 948710150
Erasmus+ OID E10047033

Zavod sestavljajo tri organizacijske enote

Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

  01 280 53 00
  01 280 53 33
  info@siclj.si

www.siclj.si

 

Ravnatelj:
dr. Nikolaj Lipič

Pomočniki ravnatelja:
Breda Tekavec
Lenka Miljan
Haris Ćordić

Avtošola Ježica

Na produ 2, 1000 Ljubljana

  01 537 13 88
  01 537 13 88
  info@avtosola-jezica.com

Avtošola Ježica

 

Vodja enote:
Goran Lapić

Vodja avtošole:
Roman Strehar

Vodja izobraževanja odraslih:
Lucija Šljuka Novak

Medpodjetniški izobraževalni center

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

  01 280 53 36
  01 280 53 33
  mic@siclj.si

www.siclj.si/mic

 

Vodja enote:
Jernej Krenčan

Šola

Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

  01 280 53 00
  01 280 53 33
  info@siclj.si

www.siclj.si

 

Ravnateljica:
mag. Frančiška Al-Mansour

Pomočnika ravnateljice:
Alojz Kranjc
Andrej Prašnikar

Zavod

Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

Ravnateljica / direktorica: mag. Frančiška Al-Mansour

Avtošola

Avtošola Ježica

Na Produ 2, 1000 Ljubljana

  01 537 13 88
  01 537 13 88
  info@avtosola-jezica.com

www.avtosola-jezica.com

 

Vodja enote in avtošole:
Goran Lapić

MIC

Medpodjetniški izobraževalni center

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

  01 280 53 36
  01 280 53 33
  mic@siclj.si

www.siclj.si/mic

 

Vodja enote:
Bernarda Klemenc

0
Dostopnost