Izobraževalni program

 

Zahteve in priporočljive lastnosti za dijake, ki se odločajo za ta poklic, so: splošna telesna spretnost, ročne spretnosti, dober vid in sposobnost ločevanja barv in barvnih odtenkov, natančnost, hitrost in vestnost, komunikativnost, smisel za oblikovanje in estetski čut.

Dijaki v času izobraževanja:

 • spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave oblačil in tekstilnih izdelkov;
 • izdelujejo oblačila in ostale tekstilne izdelke;
 • se naučijo ustrezno negovati in vzdrževati tekstilije;
 • razvijajo čut za opazovanje, estetiko, oblikovno, barvno in prostorsko harmonijo, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo;
 • razvijajo podjetniško miselnost in sposobnost za poklicno kariero v obrti in industriji.

 

Pouk:

Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano  razumevanje. Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih spretnosti pa v delovnem okolju.

VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • zaključno projektno delo
PUD

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje oziroma
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Pogoji za dokončanje:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošno izobraževalne predmete
 • obvezne strokovne module
 • izbirne strokovne module
 • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola (izbirni modul)

Poleg tega mora opraviti:

 • vse obveznosti interesnih dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu
 • zaključni izpit

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost