V okviru enote MIC izvajamo preverjanje in potrjevanje za naslednje NPK-je:

 • Graver/graverka 7517225011
 • Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov 6024104011
 • Operater/operaterka na CNC-stroju 7441744011
 • Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga 1824385011
 • Prometnik/prometnica v cestnem prometu 6224622011
 • Špediter/špediterka 0220558011
 • Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka 1036570011
 • Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji 6702350011
 • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 4148182011
 • Viličarist/viličaristka 6857685011
 • Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 3643066011

Prijave zbiramo preko objavljene vloge za pridobitev NPK, ki jo lahko oddate:

 • osebno (za vodjo MIC-a v tajništvo šole),
 • preko pošte na naslov: Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Ptujska 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: Za NPK – (prepišite naziv izbranega NPK z vloge),
 • ali po elektronski pošti na naslov mic@siclj.si (Zadeva: Vloga za NPK).

Ob prejetju vaše vloge vas bomo pozvali na svetovanje, kjer bomo skupaj z vami pripravili vašo osebno mapo. Ob uvodnem svetovanju vas bomo prosili tudi za vaš življenjepis ter ostala potrebna dokazila. Priporočamo, da se poslužite Europass življenjepisa.

Kandidat vlogi priloži potrdilo o vplačilu stroškov postopka v višini 157 €, znesek pa lahko poravna na TR: SI56 0110 0603 0700 329 (sklic je številka kataloga NPK, na katerega se prijavljate, napisana poleg naziva NPK). Preostanek stroškov izdaje certifikata na podlagi pregleda portfolija oziroma praktičnega preverjanja kandidata pa poravna naknadno.

Preverjanje in potrjevanje se izvaja v specializirano opremljenih prostorih Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana, enota Medpodjetniški izobraževalni center, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana (določeni NPK se izvajajo tudi na enoti Avtošola Ježica, Na produ 2, 1000 Ljubljana).

Za določene NPK-je organiziramo tudi predhodne priprave.

Več informacij dobite na spletni strani NRP: za kandidate.

Potrebujete dodatno pripravo?

Udeležite se pripravljalnega usposabljanja in osvojite potrebna znanja.

Prijava

Informacije

JERNEJ KRENČAN, vodja MIC

  01 280 53 36
  Pisarna 230
  mic@siclj.si

0
Dostopnost