V okviru enote MIC izvajamo preverjanje in potrjevanje za naslednje NPK-je:

Prijave zbiramo preko objavljene prijavnice, ki jo lahko oddate:

  • osebno (za vodjo MIC-a v tajništvo šole),
  • preko pošte na naslov: Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Ptujska 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: Za NPK – (prepišite naziv izbranega NPK s prijavnice),
  • ali po elektronski pošti na naslov mic@siclj.si (Zadeva: Prijava na NPK).

Ob prejetju vaše prijavnice vas bomo pozvali na svetovanje, kjer bomo skupaj z vami pripravili vašo osebno mapo. Ob uvodnem svetovanju vas bomo prosili tudi za vaš življenjepis ter ostala potrebna dokazila. Priporočamo, da se poslužite Europass življenjepisa.

Kandidat prijavi priloži potrdilo o vplačilu stroškov postopka v višini 132 €, znesek pa lahko poravna na TR: SI56 0110 0603 0700 329 (sklic preverite v tabeli sklicev na desni strani). Preostanek stroškov izdaje certifikata na podlagi pregleda portfolija oziroma praktičnega preverjanja kandidata pa poravna naknadno.

Preverjanje in potrjevanje se izvaja v specializirano opremljenih prostorih Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana, Enota Medpodjetniški izobraževalni center, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana.

Za določene NPK-je organiziramo tudi predhodne priprave.

Potrebujete dodatno pripravo?

Udeležite se pripravljalnega usposabljanja in osvojite potrebna znanja.

Prijava

Informacije

BERNARDA KLEMENC, vodja MIC

  01 280 53 36
  Pisarna 155
  mic@siclj.si

0
Dostopnost