V okviru enote MIC izvajamo preverjanje in potrjevanje za naslednje NPK-je:

Prijave zbiramo preko objavljene prijavnice, ki jo lahko oddate:

  • osebno (za vodjo MIC-a v tajništvo šole),
  • preko pošte na naslov: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana, Ptujska 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: Za NPK – (prepišite naziv izbranega NPK s prijavnice),
  • po faxu : 01 280 53 33,
  • ali po elektronski pošti na naslov mic@siclj.si (Zadeva: Prijava na NPK).

Ob prejetju vaše prijavnice vas bomo pozvali na svetovanje, kjer bomo pripravili vašo osebno mapo. Ob uvodnem svetovanju vas bomo prosili tudi za vaš življenjepis. Priporočamo, da se poslužite Europass življenjepisa.

Kandidat prijavi priloži potrdilo o vplačilu stroškov postopka v višini 132 €, znesek pa lahko poravna na TR: SI56 0110 0603 0700 329 (sklic preverite v tabeli sklicev na desni strani). Preostanek stroškov izdaje certifikata na podlagi pregleda portfolija oziroma praktičnega preverjanja kandidata pa poravna naknadno.

Preverjanje in potrjevanje se izvaja v specializirano opremljenih prostorih Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana, Enota Medpodjetniški izobraževalni center, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana.

Za določene NPK-je organiziramo tudi predhodne priprave.

Potrebujete dodatno pripravo?

Udeležite se pripravljalnega usposabljanja in osvojite potrebna znanja.

Prijava

Informacije

BERNARDA KLEMENC, vodja MIC

  01 280 53 36
  Pisarna 155
  mic@siclj.si

0