Strokovni izobraževalni center
Ljubljana

Ptujska ulica 6
1000 Ljubljana

Tel.: 01 280 53 00
Fax: 01 280 53 33
E-pošta: info@siclj.si

Zobozdravstvena ordinacija

MAJA LEBAN, dr.dent.med.
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine

Tel.: 01 236 26 33
E-pošta:  narocanje.maja.leban@zd-lj.si
Urnik: Spletna stran ZDL

Uprava in administracija

interna št. kabinet telefonska št.

Tajništvo

Mojca Mole

300

158

280 53 00

Ravnatelj

dr. Nikolaj Lipič

302

158

280 53 02

Pomočnica ravnatelja

Breda Tekavec

306

230

280 53 06

Pomočnica ravnatelja

Lenka Miljan

306

230

280 53 06

Pomočnik ravnatelja

Haris Ćordić

306

230

280 53 06

Organizator prakse – Tekstil

Mojca Kregar

308

87

280 53 08

Organizator prakse – Strojništvo

Marko Gale

329

delavnice

280 53 29

Izobraževanje odraslih

Majda Grašič

307

84

280 53 07

Vodja MIC

Jernej Krenčan

336

155

280 53 36

Dijaški referat

Mojca Suhadolnik

310

212

280 53 10

Šolska prehrana

Božica Blaško

340

153

280 53 40

Računovodstvo – blagajna

Jožica Pahor

311

153

280 53 11

Računovodstvo

Nataša Jug

313

154

280 53 13

Projektna pisarna

Tine Verbole

319

210

280 53 19

Svetovalna služba

Marinka Mayer

312

174

280 53 12

Svetovalna služba

Maja Hartman

342

133

280 53 42

Učna pomoč

Andreja Godec

344

511

280 53 44

Knjižnica

Nataša Pečkaj

309

201

280 53 09

Varnostnik

335

avla

280 53 35

IKT

Angelo Mohorovič

Kristijan Bevc

337

208

280 53 37

Vzdrževalci – hišniki

314

280 53 14

Zbornica

326

160

280 53 26

Okrepčevalnica – menza

Odjava malice

280 53 34

070 700 122

Kabineti

interna št. kabinet telefonska št.

SJK
Slovenski jezik

315

233

280 53 15

TEH
Strojništvo

316

411

280 53 16

STR
Strojništvo

317

408

280 53 17

Družboslovje

318

177

280 53 18

TJE
Tuji jeziki

325

130

280 53 25

PRA
Praksa tekstil

322

90

280 53 22

ŠVZ
Športna vzgoja

323

56

280 53 23

MAT
Matematika, Informatika

324

227

280 53 24

Logistika

321

508

280 53 21

Naravoslovje, Umetnost

327

136

280 53 27

Elektrotehnika

328

171

280 53 28

Ročna obdelava

330

26

280 53 30

Avtoelektrika, Mehatronika

331

14

280 53 31

Avtoservisna delavnica

332

19

280 53 32

Kleparska delavnica

339

280 53 39

Ličarska delavnica

338

280 53 39

E-naslovi zaposlenih

Ime Priimek E-pošta
Julija Arko julija.arko@siclj.si
Kristjan Bandelj kristjan.bandelj@siclj.si
Sebastjan Beseničar sebastjan.besenicar@siclj.si
Božica Blaško bozica.blasko@siclj.si
Boris Bokavšek boris.bokavsek@siclj.si
Primož Bric primoz.bric@siclj.si
Alenka Brodnjak alenka.brodnjak@siclj.si
Anja Bukal anja.bukal@siclj.si
Milan Casagrande milan.casagrande@siclj.si
Špela Casagrande spela.casagrande@siclj.si
Maša Cizej masa.cizej@siclj.si
Nuša Cvelbar nusa.cvelbar@siclj.si
Janko Čaleta janko.caleta@siclj.si
Haris Ćordić haris.cordic@siclj.si
Blaž Dobre blaz.dobre@siclj.si
Ranko Dorošev ranko.dorosev@siclj.si
Mojca Drobič mojca.drobic@siclj.si
Timi Fazliu timi.fazliu@siclj.si
Smiljana Fister smiljana.fister@siclj.si
Marko Gale marko.gale@siclj.si
Boris Gložančev boris.glozancev@siclj.si
Andreja Godec andreja.godec@siclj.si
Marko Godeša marko.godesa@siclj.si
Andrej Golinar andrej.golinar@siclj.si
Majda Grašič majda.grasic@siclj.si
Rok Gubenšek rok.gubensek@siclj.si
Tina Grobovšek tina.grobovsek@siclj.si
Maja Hartman maja.hartman@siclj.si
Daniela Jaklič daniela.jaklic@siclj.si
Lea Janežič lea.janezic@siclj.si
Nataša Jug natasa.jug@siclj.si
Ajda Kamenik ajda.kamenik@siclj.si
Terezija Kastelic terezija.kastelic@siclj.si
Boris Kaučič boris.kaucic@siclj.si
Gašper Kavčnik gasper.kavcnik@siclj.si
Polona Kikelj polona.kikelj@siclj.si
Bernarda Klemenc bernarda.klemenc@siclj.si
Igor Klobasa igor.klobasa@siclj.si
Karmen Klobasa karmen.klobasa@siclj.si
Matjaž Klun matjaz.klun@siclj.si
Anton Kokalj anton.kokalj@siclj.si
Renata Kotnik renata.kotnik@siclj.si
Tanja Kovačič tanja.kovacic@siclj.si
Sonja Kraner sonja.kraner@siclj.si
Alojz Kranjc alojz.kranjc@siclj.si
Liljana Kranjc – Tekavec liljana.kranjc.t@siclj.si
Damijan Krašovec damijan.krasovec@siclj.si
Mojca Kregar mojca.kregar@siclj.si
Jernej Krenčan jernej.krencan@siclj.si
Luka Kukovica luka.kukovica@siclj.si
Goran Lapić goran.lapic@avtosola-jezica.com
Asja Legan asja.legan@siclj.si
Matjaž Lenarčič matjaz.lenarcic@siclj.si
Nikolaj Lipič nikolaj.lipic@siclj.si
Marinka Mayer marinka.mayer@siclj.si
Franci Mikuž franci.mikuz@siclj.si
Lenka Miljan lenka.miljan@siclj.si
Matjaž Mlinšek matjaz.mlinsek@siclj.si
Irena Modic-Čož irena.modic.coz@siclj.si
Mojca Mole tajnistvo@siclj.si
Matej Mrzlikar matej.mrzlikar@siclj.si
Matjaž Mrzlikar matjaz.mrzlikar@siclj.si
Manca Omahen Majnardi manca.o.majnardi@siclj.si
Jožica Pahor jozi.pahor@siclj.si
Vera Pajenk vera.pajenk@siclj.si
Marjetka Pajk marjetka.pajk@siclj.si
Rajko Palčar rajko.palcar@siclj.si
Janez Pavlin janez.pavlin@siclj.si
Jožica Pavlovič jozica.pavlovic@siclj.si
Damijan Pavšič damijan.pavsic@siclj.si
Nataša Pečkaj natasa.peckaj@siclj.si
Dušan Pene dusan.pene@siclj.si
Simon Petkovšek simon.petkovsek@siclj.si
Štefan Petkovšek stefan.petkovsek@siclj.si
Katarina Pirnat katarina.pirnat@siclj.si
Mateja Piškur mateja.piskur@siclj.si
Jana Planinc Pinterič jana.planinc@siclj.si
Andreja Podobnik andreja.podobnik@siclj.si
Jelena Popovič jelena.popovic@siclj.si
Andrej Prašnikar andrej.prasnikar@siclj.si
Tomaž Prošek tomaz.prosek@siclj.si
Rok Ramšak rok.ramsak@siclj.si
Minka Rihberger minka.rihberger@siclj.si
Tjaša Rozman tjasa.rozman@siclj.si
Mojca Rožič mojca.rozic@siclj.si
Zdenko Rožman zdenko.rozman@siclj.si
Alojzija Skubic alojzija.skubic@siclj.si
Igor Skukan igor.skukan@siclj.si
Alenka Strmole alenka.strmole@siclj.si
Mojca Suhadolnik mojca.suhadolnik@siclj.si
Darko Šajnovič darko.sajnovic@guest.arnes.si
Miha Škoda miha.skoda@siclj.si
Danilo Škoflek danilo.skoflek@siclj.si
Lucija Šljuka Novak lucija.sljuka.novak@siclj.si
Janez Šubelj janez.subelj@guest.arnes.si
Romana Šumej romana.sumej@siclj.si
Breda Tekavec breda.tekavec@siclj.si
Mateja Trefalt mateja.trefalt@siclj.si
Jernej Trontelj jernej.trontelj@siclj.si
Maja Weiss maja.weiss@siclj.si
Uroš Zajec uros.zajec@siclj.si
Robert Zickero robert.zickero@guest.arnes.si
Gregor Žakelj gregor.zakelj@siclj.si
Mojca Žumer mojca.zumer@siclj.si
0
Dostopnost