Podatki o zavodu
Letni delovni načrt
Javna naročila
Svet zavoda
Šolska pravila
Ceniki
Vloge in obrazci
Seminarske in projektne naloge
Celostna grafična podoba (CGP)

Celostna grafična podoba (CGP)

SIC Ljubljana

Logotip

JPG (belo ozadje)

PNG (prozorno ozadje)

PDF (vektor)

Logotip – enobarvni, črn (za svetle podlage)

JPG (belo ozadje)

PNG (prozorno ozadje)

PDF (vektor)

Logotip – enobarvni, bel (za temne podlage)

PNG (prozorno ozadje)

PDF (vektor)

SPSŠB

Logotip

JPG (belo ozadje)

PNG (prozorno ozadje)

PDF (vektor)

Logotip – enobarvni, črn (za svetle podlage)

JPG (belo ozadje)

PNG (prozorno ozadje)

PDF (vektor)

MIC

Logotip

JPG (belo ozadje)

PNG (prozorno ozadje)

PDF (vektor)

Logotip – enobarvni, črn (za svetle podlage)

JPG (belo ozadje)

PNG (prozorno ozadje)

PDF (vektor)

0
Dostopnost