Elektrikar

280,00 720,00 

Usposabljanje za vzdrževalce in serviserje električnih naprav in elektro instalaterje.

Počisti
Šifra: npk-elektrikar Kategorija: Oznaki: ,

Opis

Usposabljanje za vzdrževalce in serviserje električnih naprav in elektro instalaterje

Usposabljanje se izvaja v specializiranih učilnicah s pomočjo IKT tehnologije, laboratoriju za mehatroniko z opremo, ki jo zahteva poklic »ELEKTRIKAR« in v klasičnih učilnicah.

  • Teoretični del usposabljanja zajema 1/3 razpoložljivih ur
  • Praktični del usposabljanja pa 2/3 razpoložljivih ur
Termin
  • 2. 11. 2021 ob 16.00 (prijava do 26. 10. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest)
Cena
720 €,  560 €, 400 €, 280€
 

1. Stopnja ( za kandidate z osnovnošolsko izobrazbo)
Udeleženec izdela preprosta električna vezja v enosmernih tokokrogih, pozna osnovne zakonitosti elektrotehnike, osvojijo skiciranje in računanje nadomestnih vrednosti elementov v zaporednih vzporednih in mešanih elementov v tokokrogu, naučijo se pravilno uporabljati merilne instrumente za električne naprave, Pravilna uporaba sistemov in elementov proti previsoki napetosti dotika, pravilno načrtuje in postavlja primerne zaščite proti previsoki napetosti dotika, obvlada merilne in kontrolne postopke ter zna uporabiti merilne in kontrolne naprave, orodja in pripomočke.

2. stopnja ( za kandidate, ki niso končali srednje poklicno izobraževanje)
Udeleženec pridobi znanja iz: priklapljanje porabnikov, izdelovanje elektronskih vezij, izvajanje električne  zaščite v električnih tokokrogih, poznavanje osnove proizvodnje in prenosa električne energije, uporabljanje elementov RLC v  aplikativnih izmeničnih tokokrogih, izbiranje magnetnih materialov.

3. stopnja (za kandidate, ki se želijo prekvalificirati in kandidati, ki so dokončali programa ELEKTRIKAR vendar niso delali v tem poklicu)

Udeleženci usvojijo postopke proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, naprave, za tvorbo elektroenergetskega sistema na osnovi poznavanja potrebnih karakteristik naprav, priključevanje in vzdrževanje elementov nizkonapetostnih električnih omrežij, priključevanje manjšega transformatorja s pripadajočimi elementi in izvajanje meritev na njem, izvajanje priključkov nizko napetostnih omrežij na elektroenergetski sistem, svetovanje pri uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije.

4. stopnja (zaposleni kot »ELEKTRIKARJI«, ki bi želeli dopolniti znanje s področja vzdrževanja in servisiranja električnih naprav ter polaganja električnih instalacij

Udeleženec svoje znanje nadgradi z merjenjem v laboratorijskih in industrijskih  okoljih, testiranje in preverjanje ustreznosti električnih naprav, merjenje elektromagnetnega sevanja, motenj, napajalnih naprav, ožičenje, montaža in priključevanje senzorjev in izvajanje prilagoditve, zajemanje, shranjevanje in obdelava ter prikaz zajetih procesnih veličin, izbiranje, nameščanje, montaža, ožičenje senzorjev in merilnih pretvornikov, izdelovanje merilne postaje z uporabo računalniške aplikacije, izdelovanje dokumentacije in poročil o izvedenih meritvah.