Munera 3: Programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene

V okviru projekta MUNERA 3 izvajamo programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Programi so namenjeni zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, znanja,  zaradi potreb na trgu dela in so za vse udeležence brezplačni.

Izbira se lahko med različnimi programi usposabljanj in izpopolnjevanj, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole. Namenjeni so poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Programi trajajo najmanj 50 ur.

Programi, ki se izvajajo:

  1. Excel – nadaljevalni za podporo procesov v avtomobilski industriji
  2. Angleščina – konverzacija na višjem nivoju
  3. Angleščina – konverzacija v strojništvu in logistiki

Zaključeni programi (2018):

  1. Angleščina – konverzacija
  2. Excel – delo s preglednicami
  3. Powerpoint – interaktivne preglednice
  4. Izdelava spletnih strani

Projektno obdobje

2018 – 2022

Informacije

JERNEJ KRENČAN, vodja MIC

  01 280 53 36
  Pisarna 155
  mic@siclj.si

Zadnji prispevki

Projekt MUNERA 3 – programi izobraževanja in usposabljanja za zaposlene 2019

Nadaljnje usposabljanje zaposlenih v okviru projekta MUNERA 3 s programi: Angleščina na višjem nivoju, Angleščina v strojništvu in logistiki ter Excel v avtomobilski industriji.

Projekt MUNERA 3 – programi izobraževanja in usposabljanja za zaposlene 2018

Od 1. oktobra  2018 dalje poteka v okviru projekta MUNERA 3 nadaljnjo usposabljanje zaposlenih s programi: Angleščina, Excel, Powerpoint in Izdelava spletnih strani.

0
Dostopnost