| Prispevki

Strokovni izobraževalni center Ljubljana je del evropskega projekta V2V (VET to VET), ki ga financira Evropska unija. Projekt je namenjen izboljšanju in posodobitvi internacionalizacij šol za poklicno izobraževanje in usposabljanje na zahodnemu Balkanu.

V projektu sodeluje deset šol v smeri poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pet iz Evropske Unije (Italija, Nizozemska, Finska, Slovenija in Hrvaška) in pet šol iz držav zahodnega Balkana (Črna Gora, Kosovo in Bosna in Hercegovina).

Projekt temelji na nenehnem sodelovanju, poučevanju in podpori med državami Evropske unije in zahodnega Balkana v smeri procesa razvoja tehničnih, organizacijskih, izobraževalnih in vodstvenih veščin. Cilj projekta je izmenjava praks evropskih šol na področju internacionalizacije, mobilnosti, izkustvenega učenja, šolskega in poslovnega sodelovanja, programov usposabljanja učiteljev, podjetniškega izobraževanja, usmerjanja in vključevanja na trg dela ter formalnih in neformalnih veščin v smeri izobraževanja.

Strokovni izobraževalni center Ljubljana smo mentorji šoli iz Črne Gore, in sicer Srednji strokovni šoli Ivan Uskoković Podgorica.

Sorodne objave
0
Dostopnost