Za odrasle nudimo izobraževanja za vse poklice in smeri, ki so na voljo tudi rednim dijakom.

Za vpis prinesite s seboj: 

  • osebni dokument (EMŠO)
  • davčno številko
  • spričevala predhodne izobrazbe: (original in fotokopije)
  • izpolnjene formularje iz spletne strani:
  1. vpisni list
  2. osebni izobraževalni načrt
  3. zahteva za priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Vpisnina znaša: 350,00 EUR (plačate lahko v blagajni šole z gotovino ali kartico na dan vpisa).

Termini vpisa

Potekajo v času uradnih ur.

Prijava

Prijavnice za izpit dobite pri organizatorici izobraževanja odraslih (kab. 84/pritličje). Oddate jo s potrdilom o plačilu do navedenega roka.

Odjava

Odjava je možna najkasneje tri dni pred pisnim delom izpita.

OKTOBER

Prijava: do torka, 26. 9. 2023

 

Torek, 3. 10. 2023: pisni izpiti
Sreda, 4. 10. 2023: ustni izpiti

NOVEMBER

Prijava: do torka, 24. 10. 2023
Torek, 7. 11. 2023: pisni izpiti
Sreda, 8. 11., Četrtek 9. 11., Petek, 10. 11. 2023: ustni izpiti

DECEMBER

Prijava: do torka, 28. 11. 2023
Torek, 5. 12. 2023: pisni izpiti
Sreda, 6. 12. 2023: ustni izpiti

JANUAR

Prijava: do torka, 19. 12. 2023
Torek, 9. 1. 2024: pisni izpiti
Sreda, 10. 1. 2024 in Petek, 12. 1. 2024: ustni izpiti
FEBRUAR Ni izpitov izobraževanja odraslih.

MAREC

Prijava: do torka, 27. 2. 2024
Torek, 5. 3. 2024: pisni izpiti
Sreda, 6. 3. 2024: ustni izpiti

APRIL

Prijava: do torka, 26. 3. 2024
Torek, 2. 4. 2024: pisni izpiti
Sreda, 3. 4. 2024: ustni izpiti

MAJ

Prijava: do torka, 23. 4. 2024
Torek, 7. 5. 2024: pisni izpiti
Sreda, 8. 5. 2024: ustni izpiti

JUNIJ

Prijava: do torka, 21. 5. 2024

 

S popravnimi izpiti rednih dijakov po razporedu, 30. 5. 2024 in 31. 5. 2024

JUNIJ/JULIJ

Prijava: do torka, 25. 6. 2024

 

S popravnimi izpiti rednih dijakov po razporedu, 1. 7. 2024 in 2. 7. 2024

AVGUST

Prijava: do torka, 2. 7. 2024

 

S popravnimi izpiti rednih dijakov po razporedu, 16. 8. 2024, 19. 8. 2024 in 20. 8. 2024.

 

 

Informacije

LUCIJA ŠLJUKA NOVAK, vodja izobraževanja odraslih

  01 280 53 07
  Kabinet 84
  lucija.sljuka.novak@siclj.si

Uradne ure

TOR 10.00 – 12.00 in 13.00 – 16.30
ČET 8.00 – 10.00 in 10.30 – 13.00

Izpitni roki

OKTOBER
Prijava: do torka, 29. 9. 2020
NOVEMBER
Prijava: do torka, 20. 10. 2020
Objava sledi
DECEMBER
Prijava: do torka, 26. 11. 2020
Objava sledi
JANUAR
Prijava: do torka, 22. 12. 2020
Objava sledi
FEBRUAR ZAKLJUČNI IZPITI in
POKLICNA MATURA
MAREC
Prijava: do torka, 16. 2. 2021
APRIL
Prijava: do torka, 30. 3. 2021
Objava sledi
MAJ
Prijava: do torka, 20. 4. 2021
JUNIJ
Prijava: torka, 25. 5. 2021
Objava sledi
JUNIJ/JULIJ
Prijava: do torka, 22. 6. 2021
Objava sledi
AVGUST
Prijava: do torka, 29. 6. 2021
Objava sledi

Izpitni roki

OKTOBER
Prijava: do torka, 24. 9. 2019
NOVEMBER
Prijava: do torka, 22. 10. 2019
DECEMBER
Prijava: do torka, 26. 11. 2019
JANUAR
Prijava: do torka, 17. 12. 2019
FEBRUAR ZAKLJUČNI IZPITI in
POKLICNA MATURA
MAREC
Prijava: do torka, 25. 2. 2020
APRIL
Prijava: do torka, 31. 3. 2020
Na daljavo
MAJ
Prijava: do torka, 21. 4. 2020
Na daljavo
JUNIJ
Prijava: do ponedeljka, 26. 5. 2020
Na daljavo
JUNIJ/JULIJ
Prijava: do torka, 23. 6. 2020
Na daljavo
AVGUST
Prijava: do torka, 30. 6. 2020

Potek izobraževanja odraslih

S posameznim profesorjem se kandidati dogovarjajo o načinu pridobivanja ocene – v živo ali na daljavo.

Uradne ure

PO 10.30 – 13.30
TO 9.00 – 12.00
13.00 – 16.20
SR /
ČE /
PE 8.00 – 10.00
10.30 – 12.00
0
Dostopnost