| Prispevki

SIC Ljubljana v tem in naslednjem šolskem letu kot partnerska šola sodeluje v mednarodnem Erasmus+ projektu z naslovom Ecotourism: The future is now – take responsibility (EcoT). Projekt poteka v sodelovanju s srednjimi šolami iz partnerskih držav (Španija, Portugalska, Francija in Nemčija).

Projekt mlade ozavešča o pomenu naravne in kulturne dediščine ter njenega ohranjanja. S sodelovanjem v projektu želimo mlade spodbuditi k razmišljanju o vplivu turizma na okolje ter zavedanju, da so spremembe mogoče in da se začnejo pri vsakem posamezniku. Cilji projekta so poleg ozaveščenosti usmerjeni tudi k spodbujanju kreativnosti, timskemu delu in problemskemu pristopu.

Mednarodni projekti so izjemnega pomena tako za sodelujoče dijake kot učitelje, saj poleg pridobljenega znanja s področja projekta vplivajo na osebni razvoj in pridobivanje novih kompetenc. Poleg tega spoznavanje različnih kultur posameznike spodbuja k tolerantnosti in sprejemanju raznolikosti. Dijaki in učitelji bodo v času izvajanja projekta pridobivali znanje s področja ekoturizma, širili svoje jezikovno znanje, pridobivali znanje o tujih kulturah in razvijali svoje kompetence.

Katarina Pirnat

Del mednarodne izkušnje je tudi pisanje dnevnika v obliki spletnega bloga. Vabljeni k prebiranju doživetij in prigod dijakov na izmenjavi v španski Tarragoni.

Povprašali smo tudi dijake, kaj jih je pritegnilo k sodelovanju v projektu.


K projektu sem se prijavila, ker me je pritegnila tema in pričakujem, da se bom veliko naučila. Poleg tega pa pričakujem veliko timskega dela, kar mi je zelo všeč.

Že od nekdaj si želim obiskati tuje države, spoznati nove kraje in ljudi ter njihove običaje, vendar do sedaj še ni bilo take priložnosti. Države, ki sem jih, poleg Hrvaške, že obiskala, so Avstrija, Italija in Madžarska. Zato sem še toliko bolj vesela, da sem bila izbrana za potnico v Španijo. Španski jezik mi je zelo všeč in bi se ga rada tudi naučila, nekoč …

Mislim, da si bom teden, ki ga bom preživela v Španiji, zapomnila za vse življenje. Upam, da bom tam spoznala veliko vrstnikov iz vse Evrope, se od njih kaj novega naučila, spoznala zanimive kraje in zgradbe. Seveda pa pričakujem, da bom tam usvojila tudi kakšno špansko besedo, poleg hola, te amo … 🙂

Tjaša Grandovec, 1. K

 

Najprej me je pritegnilo, da bom šel s šolo na izmenjavo v tujino. Zelo zanimiva mi je tematika ekoturizma, saj bi se rad kaj novega naučil, rad bi izvedel, kako razvito je to področje v drugih državah, kako ekološke so na področju turizma države v projektu.

Pričakujem, da bom po teh dveh letih začel bolj ekološko razmišljati. Verjetno bom avtomatsko delal stvari, ki so za okolje dobre, zdaj se marsikdaj sploh ne zavedam, da naredim kaj, kar je za okolje slabo.

Glede na to, da z družino precej potujemo, bom več razmišljal o tem, kako ekološka so naša potovanja, pa ne samo potovanja, verjetno bom opazil tudi malenkosti, ki so lahko okolju zelo škodljive.

Van Korhauzer, 2. O

 

Za izmenjavo sem se odločil, ker me zanima, s kakšnimi problemi se srečujejo v tujini, kako pristopajo k težavam, rad imam skupinsko delo, rad bi sodeloval pri ustvarjanju videa, uporabljal spletne aplikacije, se naučil pisati bloge. Poleg vsega navedenega pa me zanimajo tuje kulture in turistične znamenitosti.

Pričakujem, da me bodo sprejeli z veseljem in me oskrbeli z vsem potrebnim. Pri delu pa se bom naučil nekaj novih metod, ki mi bodo koristile v domačem okolju.

Želim si, da gostitelji ne bi bili nesramni in bodo poskrbeli, da bom varno preživel teden pri njih, prav tako pa želim, da bi bilo mojemu gostu enako udobno pri nas.

Enej Tržan, 1. O

 

Sorodne objave
0
Dostopnost