| Prispevki

Šola (SIC Ljubljana) od leta 2018 do leta 2020 kot partner sodeluje v evropskem projektu Erasmus+ KA2, EcoT (Ecotourism – the future is now, take responsibility). V projektu sodeluje pet šol iz petih držav – Nemčije, Španije, Portugalske, Francije in Slovenije.

V okviru projekta smo že opravili izmenjavi petih dijakov v Španijo in petih dijakov na Portugalsko. Do sedaj smo raziskovali eko turistične destinacije, primere masovnega turizma in prednosti ter slabosti eko in masovnega turizma.

Zelo smo veseli , da se je naši prošnji za sodelovanje odzvala Umanotera. Umanotera je slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ki deluje že 23 let. S svojimi akcijami in dejavnostmi stremi k uveljavljanju in oblikovanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah. Želijo zagotavljati in ozaveščati o čim boljšem sobivanju človeka ter narave.

Umanotera trajnostni razvoj razume kot dinamično ravnovesje med človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost in medgeneracijsko solidarnost. Trajnostni razvoj pomeni tudi, da namesto omejenih naravnih dobrin izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma, da bomo lahko naše okolje in vire zapustili naslednjim generacijam v čim boljšem stanju. Vizija Umanotere je: Slovenija – trajnostna družba do leta 2030.

(Vir: http://www.umanotera.org)

V četrtek, 21. 2. 2019, sta Renata Karba in Gaja Brecelj iz Umanotere za udeležence projekta EcoT izvedli delavnico z naslovom Klima za podnebje. V začetku sta nam osvetlili problematiko podnebnih sprememb, ki so žal že postale realnost. Medtem ko se je Zemlja v zadnjih 150 letih segrela za približno 1 °C, se je Slovenija v tem času segrela za 2 °C. Čeprav se številka na prvi pogled zdi izredno majhna, že zaznavamo vplive – taljenje ledenikov, dvig morske gladine, pogostejši in močnejši ekstremni vremenski pojavi itd.

V nadaljevanju smo osvetlili problematiko podnebnih sprememb z vidika turizma. Dijaki so najprej razmišljali, kako bodo podnebne spremembe vplivale na tri turistične destinacije v Sloveniji – Piran, Kranjsko Goro in Haloze.

Ugotovili so, da se bodo na določenih področjih morali preusmeriti v druge dejavnosti, v Kranjski Gori ne bo več zimskih športov, v Halozah bodo imeli težave s proizvodnjo vina, Piran pa mogoče ne bo več tak, kot je danes, in se bodo zato morali prebivalci umakniti v notranjost Slovenije.

Razmišljali smo tudi o tem, kako turizem vpliva na podnebne spremembe. Kako prispevati in delovati, da kljub turističnemu udejstvovanju minimalno posegamo v okolje. Zaradi izmenjav, ki jih še moramo opraviti, smo se odločili, da bomo preučili, kateri način potovanja je najbolj primeren tako časovno, finančno kot tudi okoljevarstveno. V ta namen bomo v nadaljevanju skupaj z Umanotero izvedli delavnico, na kateri se bomo naučili izračunati ogljični odtis, pripravili pa se bomo tudi na organizacijo izmenjave v Sloveniji, pri kateri bomo skrbeli za čim manjši vpliv na okolje.

Hkrati razmišljamo, kako bomo pridobljeno znanje širili med sodelujoče v projektu in ostale dijake ter učitelje naše šole.

Lenka Miljan

Sorodne objave
0
Dostopnost