| Prispevki

PREDSTAVITEV PROGRAMOV IZDELOVALEC OBLAČIL IN USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

 

Informativni dan je potekal v petek, 15. 2. 2019. Profesorica Bernarda Klemenc je predstavila dva programa s področja tekstila, in sicer Izdelovalec oblačil in Ustvarjalec modnih oblačil.

Na začetku je učiteljica predstavila zgodovino šole, nato je razložila potek pouka. Vsak dijak mora imeti obvezno nezgodno zavarovanje. Na šoli imamo splošne in specializirane učilnice.

Nato je natančno predstavila oba programa. Izdelovalec oblačil je 3-letni program, ki je sestavljen iz splošnih in strokovnih predmetov. V 1. in 2. letniku imajo dijaki 3 tedne praktičnega pouka pri dejodajalcu, v 3. letniku pa pol leta. Šolanje zaključijo z zaključnim izpitom. Da bi pridobili 5. stopnjo izobrazbe, se lahko po končanem 3-letnem programu vpišejo v 3. letnik 4-letnega programa.

Ustvarjalec modnih oblačil je 4-letni program. Tudi ta je sestavljen iz splošnih in strokovnih predmetov. Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo.

Šola ponuja dijakom različne strokovne ekskurzije, kot so obiski modnih revij. Imamo tudi izmenjave dijakov z drugimi državami (Španija, Francija, Italija, Nemčija …).

Med predstavitvijo nas je obiskala ravnateljica šole ter vsem devetošolcem zaželela, da si izberejo tisto, v čemer res uživajo.

Po predstavitvi smo si šli ogledat še učilnice, v katerih smo videli, kaj se dijaki naučijo pri strokovnih predmetih in pri praktičnem pouku.

Profesorica Bernarda Klemenc je bila zadovoljna s številom obiskovalcev. Informativnega dne se je namreč udeležilo 10 obiskovalcev.

Menim, da je bila predstavitev zelo dobra in da se bo marsikdo našel v tem poklicu ter prišel na našo šolo.

Safija Burzić, 4. N

Sorodne objave
0
Dostopnost