| Prispevki

V začetku maja nas v Erasmus+ projektu EcoT: The future is now – take responsibility čaka izmenjava v Franciji. Naloga, na katero se morajo dijaki pripraviti, zahteva idejno pripravo eko turistične namestitve. Pri pripravi naloge nam pomaga Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Kot smo se do sedaj že naučili, eko turizem poleg odgovornega ravnanja z naravo poudarja tudi ohranjanje kulturne dediščine, aktivno sodelovanje lokalnega prebivalstva, finančne koristi zanje ter vzpostavitev pozitivnega odnosa med gostitelji in lokalnim prebivalstvom. Ob upoštevanju vsega naštetega smo se odločili, da bomo idejno oživili zapuščeno vas v Loški dolini.

Pred srečanjem, ki je potekalo v sredo, 20. 3. 2019, so dijaki opravili raziskovalni del, kjer so po skupinah obdelali naslednje teme:

  1. naravne značilnosti Loške doline:podnebne značilnosti, narava, živalske in rastlinske vrste, posebnosti, zanimivosti v bližini;

 

  1. kulturne značilnosti Loške doline (z vključevanjem etnografskih značilnosti);

 

  1. obstoječa turistična ponudba Loške doline:nastanitve, dogodki, prireditve, festivali, turistične zanimivosti;

 

  1. obnovljivi viri v Loški dolini in njihov potencial:kaj so obnovljivi viri, kateri so na območju zastopani, kakšen je njihov potencial;

 

  1. kulinarika in gostinska ponudba Loške doline:gostinski ponudniki, značilne in tradicionalne jedi, kmetijski pridelki, lokalne kulinarične posebnosti.

 

 

Namen aktivnosti je bil, da se dijaki seznanijo z naravnimi značilnostmi območja, obstoječo infrastrukturo, obstoječo turistično ter kulinarično ponudbo in potencialom obnovljivih virov.

Svoje ugotovitve so na skupnem srečanju v obliki poljubne predstavitve predstavili ostalim dijakom.

Po predstavitvah je predstavnica naše zunanje projektne partnerice Umanotere, gospa Karba, predstavila idejo razpršenega hotela.

»Razpršeni hotel omogoči združitev vseh lokalnih virov – praznih prostorov v velikih ali manjših hišah, pridelkov, dela, znanja in tradicije – v enovito turistično ponudbo, ki kraj oživi, tako z gosti kot s prebivalci, ki ostanejo ali se vračajo ter bogatijo ponudbo. Sredstva od turistične dejavnosti ostanejo skupnosti, ki se z njimi preživlja, vzdržuje in razvija infrastrukturo ter turistično ponudbo. Podeželje se revitalizira.« (Vir: http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/10/prirocnik_razprseni-hotel-1.pdf)

Glede na vse informacije, ki so jih dijaki pridobili s svojim raziskovanjem, so v nadaljevanju delavnice razmišljali, ali je občina Loška dolina primerna za vzpostavitev razpršenega hotela.

Ugotovili so, da je Loška dolina zaradi svoje obmejne lege in slabše gospodarske razvitosti ožjega in širšega območja podvržena močnemu odseljevanju, staranju prebivalstva, opuščanju tradicionalnih kmetijskih dejavnosti ter propadanju, ne samo posameznih domov, ampak kar celotnih naselij. Območje pa se ponaša z neokrnjenim in specifičnim naravnim okoljem, ki lahko trajnostno osveščenemu turistu ponudi zelo veliko. Razpršeni hotel ponuja tudi priložnost za zaposlitev lokalnega prebivalstva ter uporabo lokalnih produktov (npr. lokalno pridelane hrane). Ugotovili smo, da lahko vzpostavitev razpršenega hotela Loški dolini povrne vitalnost, hkrati pa ohranja njeno neokrnjeno naravo za prihodnje generacije.

Ob zaključku so dijaki dobili naslednji sklop zadolžitev, namenjenih pripravi na prihodnjo, tretjo delavnico. S hitro možgansko nevihto smo mentorji ugotovili, da dijaki odlično razumejo nadaljnje zadolžitve in s tem načela eko turizma ter eko turistične ponudbe.

Seveda pa na koncu ni manjkalo EcoT-druženje, ki postaja že naša tradicija.

Kmalu vam izdamo tudi podrobnosti naše ideje razpršenega hotela.

 

Lenka Miljan in Katarina Pirnat, mentorici

 

Sorodne objave
0
Dostopnost