| Prispevki

Naša šola aktivno sodeluje v programu Erasmus+ z različnimi projekti v akcijah KA1 (usposabljanje dijakov in učiteljev v tujini) in KA2 (šolska partnerstva s tujimi šolami).

Prav zato smo na povabilo Informacijske pisarne Evropskega parlamenta in Socialne akademije 14. 9. 2016 sodelovali pri pripravi in snemanju predstavitvenega filma z izjavami udeležencev različnih slovenskih inštitucij v programu Erasmus+. Sodelovali smo Maruša Turk in Alex Matulin ter profesorica Katarina Pirnat in profesor Žiga Vuk. Maruša in profesorica Katarina Pirnat imata izkušnje s sodelovanjem v šolskem projektu Erasmus+ KA2. V šolskem projektu Erasmus+ KA1 sva sodelovala profesor Žiga Vuk, ki se je usposabljal v Madridu, v Španiji, in jaz, ki sem se meseca aprila 2016 usposabljal v Bremnu, v Nemčiji.

Film je bil prvič predstavljen na mednarodni konferenci »Erasmus+: uspehi in izzivi« 16. 9 . 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Prav zato sem se skupaj s projektnima koordinatorjema v programu Erasmus+ Žigo Vukom in Nikolajem Lipičem udeležil konference, da prvič vidim film in spoznam novosti v predstavljenem programu.

 

Na dogodku so nam predstavili dosedanje uspehe in nove izzive, ki si jih je EU zastavila za prihodnje. Kot vabljeni in ugledni gosti so bili prisotni pristojni evropski komisar dr. Tibor Navracsics, ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, evropski poslanec dr. Milan Zver in evropska poslanka Romana Tomc.

Prvič sem sodeloval na mednarodni konferenci. To je zanimiva izkušnja, še posebej, ker je bilo toliko uglednih gostov in ker so na konferenci predstavili film, pri katerem sem sodeloval.

Glede na vse predstavljeno in slišano na konferenci lahko pričakujemo še veliko dobrih in uspešnih projektov Erasmus+.

 

Več informacij lahko najdete na povezavi:
EVROPSKI PARLAMENT – ERASMUS+

 

Alex Matulin, 5. Z

 

Sorodne objave
0
Dostopnost