| Prispevki

 

V petek, 12. 2. 2016, sem se kot članica novinarskega krožka udeležila predstavitve izobraževalnega programa Avtoserviser. Program je predstavil učitelj Miha Škoda, obiskovalcev, nadebudnih devetošolcev, pa je bilo v tem razredu 17.

AS_informativni1 (Medium)

Najprej nas je pozdravila ravnateljica, zatem pa je Miha Škoda povedal nekaj splošnih informacij o šoli, njeni zgodovini, predstavil izobraževalne programe, ki se izvajajo na šoli, in domače ter tuje projekte, pri katerih dijaki sodelujejo. Podrobno je predstavil program Avtoserviser. To je 3-letni izobraževalni program, ki se zaključi z uspešno opravljenim zaključnim izpitom. Ta vključuje izpit iz slovenščine in praktični izdelek oziroma storitev ter zagovor izdelka oziroma storitve pred komisijo. Dijaki lahko nadaljujejo šolanje še dve leti, opravijo poklicno maturo in pridobijo naziv avtoservisni tehnik. Nekateri se kasneje odločijo še za študij na višji, visoki strokovni šoli ali univerzi. Mnogi pa se po končani maturi zaposlijo v avtoservisni delavnici ali pa odprejo svojo, delajo v proizvodnji vozil, so zadolženi za tehnični pregled vozil, imajo pa tudi možnost zaposlitve v Evropski uniji s pomočjo europassa. Pogoj je le, da govorijo vsaj en tuj jezik.

 

Predstavitev se mi je zdela zelo zanimiva, saj učitelj ni govoril monotono, pač pa zanimivo, tako da obiskovalci niso imeli občutka, da so na kakšnem dolgočasnem predavanju. Obiskovalci po predstavitvi niso imeli nobenih vprašanj, kar lahko pomeni, da je Miha Škoda svojo nalogo opravil odlično  ̶  ali pa si niso upali postaviti vprašanj.

AS_informativni2 (Medium)

Po predstavitvi smo si najprej ogledali diagnostični laboratorij, nato pa odšli v zunanje delavnice, najprej  v kleparsko, v kateri so nam dijaki pokazali potek varjenja, ogledali smo si tudi avtomobile, ki so jih dijaki predelali. Nato smo obiskali ličarsko delavnico, v kateri so dijaki izvajali različna avtoservisna opravila.

Morda je bilo v določenih delavnicah malo manj prostora, vendar so si obiskovalci lahko vse ogledali in sodeč po njihovih izjavah, so bili z informativnim dnevom zelo zadovoljni.

 

Maruša Turk, 3. k

 

Sorodne objave
0
Dostopnost