| Prispevki

 

KAKŠNI SO PRVI VTISI O INFORMATIVNIH DNEVIH?

Matjaž Mlinšek: »Mislim, da so to leto informativna dneva prišla prehitro in občutki pred začetkom so bili polni “čudne” energije. Teden se je začel s kulturnim dnevom, nadaljeval z maškarami, mi pa smo bili v velikem zagonu s pripravami na informativne dneve. Bili so vzponi in padci, a smo jih več kot uspešno izpeljali in obiskovalcem marsikaj pokazali.«

Jernej Krenčan: »Informativna dneva sta mi bila všeč. Zelo sem užival, ko sem bodočim dijakom predstavil program Mehatronik operater, predmetnik in projekte, ki jih dijaki izdelujejo pri praktičnem pouku.«

STA PRIČAKOVALA TAKO MNOŽIČEN OBISK?

Jernej Krenčan: »V petek  ob 9.00 nas je obiskalo 33 osnovnošolcev in če prištejem še njihove starše, jih je bilo prisotnih približno 60. Ko smo si ogledali učilnico praktičnega pouka, je ta “pokala po šivih”. V petek ob 15.00 je bilo osnovnošolcev 20, v soboto ob 9.00 pa 15. Z udeležbo sem zelo zadovoljen. Iz pogovorov in izjav staršev ter devetošolcev sem razbral, da se zelo zanimajo za naš program, želijo pridobiti znanje, ki jim bo pomagalo, da bodo lahko kasneje sami nekaj ustvarili ali pa popravili. Bodoči dijaki se zavedajo, da srednja šola ni končna stopnja izobraževanja, ampak lahko svoje znanje še nadgradijo z vpisom na fakulteto. Menim, da bomo imeli prihodnje šolsko leto, že drugo leto zapored, spet dva oddelka prvih letnikov na smeri mehatronik operater. To pomeni, da smo na pravi poti. Dijaki ves čas pridobivajo informacije o najnovejši inovativni tehnologiji, verjetno pa se pri nas tudi dobro počutijo.«

Matjaž Mlinšek: »To leto smo zaradi naše celoletne angažiranosti v medijih pričakovali dober obisk, vsekakor pa ne tako dobrega. Kakor nam sedaj kažejo številke obiska, se je obisk v primerjavi z lanskim letom povečal za več kot 25 %, kar verjetno pomeni, da bomo ponovno imeli dva prva letnika mehatronikov. Veselo bo …«

STE ŽE IMELI KDAJ TAKO VELIKO UDELEŽBO NA INFORMATIVNEM DNEVU KOT LETOS?

Matjaž Mlinšek: »Ne in iskreno povedano, takega obiska tudi nisem pričakoval. Upal sem, da se bo lanskoletno zanimanje za naš program ohranilo tudi letos. Kot veste, smo številko lanskoletnega obiska  presegli in si s tem postavili nova, še večja pričakovanja za prihodnje leto.«

STE DOBILI KAKO NEPRIČAKOVANO VPRAŠANJE OD DIJAKOV ALI STARŠEV?

Matjaž Mlinšek: »Starši in bodoči dijaki so pri ogledih delavnice za mehatroniko delovali pasivno, a z nekim vedoželjnim izrazom na obrazu. Očitno smo na večino vprašanj odgovorili že učitelji med samo predstavitvijo. Največ zanimanja pa so starši pokazali pri projektih, ki smo jih pokazali.

Mogoče bi pa vendarle izpostavil vprašanje starša, ki mi je polepšalo petkov večer. Bil je na predstavitvi in mi je na Facebooku postavil vprašanje o malici. Seveda sem mu odgovoril, za kar se je tudi lepo zahvalil. Vse je enkrat prvič – tako tudi vprašanje starša na Facebooku.«

Jernej Krenčan: »Ne, neprijetnega ali nepričakovanega vprašanja ni bilo. Starši so predvsem spraševali, kako je s poklicnim usposabljanjem pri delodajalcu ─ ali jim ga poišče šola ali si ga morajo sami. Najbolje je, da se dijaki že v prvem letniku praktično usposabljajo v podjetju, ki se ukvarja z mehatroniko  (programiranje, cnc, modeliranje, načrtovanje itd.), in če se da, opravljajo prakso v istem podjetju še v drugem in tretjem letniku. Starši so bili zaskrbljeni, ali bodo podjetja sploh hotela vzeti na prakso dijake. Pomiril sem jih, da je ta skrb odveč, saj si je kar 26 dijakov 2. letnika uredilo praktično usposabljanje pri želenem delodajalcu samostojno, šola je pomagala le dvema.

Zanimivo je bilo tudi vprašanje, kakšen uspeh mora imeti osnovnošolec v devetem razredu, da bo uspešen mehatronik. Učni uspeh v devetem razredu ne more napovedati, ali bo nekdo uspešen v bodočem poklicu. Pomembno je, da se dijak ves čas izobraževanja trudi, saj se izobražuje za poklic, ki si ga je sam izbral in ki ga veseli. Prav tako se praksa povezuje z naučeno teorijo, zato lahko že sodelovanje pri pouku prinese pozitivne ocene, če pa se dijak še sam malo potrudi, pa je zagotovljen lep učni uspeh.

Staršem sem predlagal, da si natančno ogledajo urnike za razrede 1. O, 2. O in 3. O na spletni strani šole, kjer bodo dobili natančne informacije o tedenskem številu ur za posamezen predmet.«

Slike informativnega dneva si lahko ogledate na:  https://www.siclj.si/galerija/.

 

Vprašanja je postavil Miha Jančič, 4. Z.

Sorodne objave
0
Dostopnost