| Prispevki

 

Vabljeni na otvoritev razstave v šolski knjižnici, v kateri si lahko v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine od 30. septembra do 7. oktobra ogledate razstavo risb slovenskih kozolcev. Otvoritev razstave bo v petek, 30. 9., med glavnim odmorom.

Risbe kozolcev so nastale pri pouku umetnosti na naši šoli. Dijaki izhajajo iz različnih slovenskih regij, veliko jih je tudi iz drugih držav, tako da lahko rečemo, da so razredi »pestra kulturna mešanica«. Pri obravnavanju kulturne dediščine smo se pogovarjali o slovenskih posebnostih in ugotovili, da dediščine ne predstavljajo samo kulturni spomeniki, temveč tudi kulturne sestavine, ki jih še danes poznamo kot neko obliko življenjskega sloga preteklosti.

Slovenski kozolec je pričujoč predstavnik edinstvene narodne arhitekturne dediščine. V dolgoletnem zgodovinskem razvoju sta v kozolcu najbolj dosledno združena uporabnost in estetika. Gospodarnost in občutek za lepo sta se v  najpreprostejšem stavbarstvu uspela ohraniti predvsem na podeželju, zato je tudi preprost enojni kozolec kakovostno oblikovan. Kozolci in njihove izpeljanke s svojo univerzalnostjo in prilagodljivostjo pomembno sooblikujejo podobo slovenske kulturne krajine.

Dijaki so zbirali slike in fotografije kozolcev iz svojih domačih krajev in jih predstavili v šoli. Podrobno so spoznali pomen, nastanek in ohranjanje kozolcev. Srečali so se z vsemi vrstami kozolcev, spoznali so tudi Deželo kozolcev v Šentrupertu. Kozolce so pri likovni umetnosti narisali s svinčnikom.

 

Nataša Pečkaj in Marjetka Pajk

 

 

Sorodne objave
0
Dostopnost