Sustain4Vet: Innovative and Sustainable pedagogies for Digital green case studies-based teaching 4 VET

Cilj projekta

Projekt SUSTAIN4VET je dvoletni projekt, katerega cilj je priprava zelenih študijskih primerov na področju logistike in kasnejša uporaba le-teh pri poučevanju na poklicnih šolah (VET).

Projektni partnerji želijo na podlagi rezultatov pričeti z aktivnostmi za vključitev inovativnih pedagoških praks v izobraževalne načrte držav partneric projekta.

Rezultati projekta

  • Raziskava trga in pripravljene smernice za pripravo študijskih primerov (green case study)
  • Priprava študijskih primerov v sodelovanju s podjetji s področja logistike.
  • Usposabljanje za srednješolske učitelje (2 učitelja iz vsake šole) o uporabi študijskih primerov v razredu.

Projektno obdobje

november 2021 – junij 2023 (18 mesecev)

Partnerji

KOORDINATOR
Sveučilište u Zagrebu
Srednja škola Zlatar
Škola za cestovni promet
JAMK University of Applied Sciences
Jyväskylä Educational Consortium Gradia
Instituto “A.Berenini”
AFT-DEV
Fakulteta za pomorstvo in promet 
Šolski center Celje
SIC Ljubljana

Dogodki

Začetni sestanek projekta – Zagreb, Hrvaška
14. 12. 2021: Kick-off meeting

Zadnji prispevki

Sprejem tujih učiteljev v letošnjem letu

V letošnjem šolskem letu smo v okviru Erasmus+ programa strokovnega izpopolnjevanja na šoli gostili učitelje s šol CIFP Profesor Raúl Vazquez iz Madrida, VAVM iz Vilne, IES Virgen de Las Nieves iz La Palme in Strojarske i prometne škole iz Varaždina. Obiskale pa so nas tudi učiteljske delegacije 1. srednje škole Cazin in Srednje šole za […]

Sprejem tujih dijakov v letošnjem letu

V projektni pisarni je bilo to pomlad zelo pestro. Poleg gostujočih dijakov v okviru projektov VET2VET in International Forklift training je naša šola gostila še 3 dijake iz partnerske šole v Madridu, 2 iz Zaragoze, 8 dijakov srednje šole Vladičin Han v Srbiji, 4 dijake iz Tallinna, trenutno pa je na praksi v šolskih delavnicah […]

0
Dostopnost