| Prispevki

Projekt Erasmus Green Skills 4 VET je osnovan kot strateško partnerstvo, v katerem bo 10 organizacij iz 5 evropskih držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Portugalske in Španije) sodelovalo pri prenosu ciljev okoljske trajnosti in osredotočenosti na rešitve iz industrijskega sektorja v sektor poklicnega usposabljanja.

Tako bomo v štirih od petih držav centri za poklicno usposabljanje sodelovali s podjetjem iz industrije (tekstil, agroživilstvo, logistika in mehanika) pri iskanju rešitev za okolje.

V projektu bomo razvili idejo, ki temelji na delu in reševanju problema, tako da bomo kot strokovna šola prispevali k inovativnosti na področju zadovoljevanja potreb trga dela, pri tem bomo upoštevali študije primerov na temo okoljske trajnosti pri izdelavi, proizvodnji in oblikovanju izdelka, ki bo zanimiv za tržišče, uporaben in pa cenovno dovolj močan, da se izdelava izplača.

Naša šola sodeluje s podjetjem Dolejši modni gumbi, d. o. o., ki nas je gostilo v svojih prostorih, kjer nam je prijazna direktorica Nataša Dolejši predstavila vse o gumbih  ̶  od zgodovine, izdelave, do različnih tipov gumbov in okoljske problematike odpadkov, ki nastanejo pri izrezovanju gumbov. V podjetju so okoljsko zelo ozaveščeni in iščejo razne rešitve že vrsto let.

Posebej je bila poudarjena izdelava gumbov iz poliestra, saj pri tem nastanejo odpadki, ki jih je težje ponovno uporabiti, ker so krhki, težki, niso primerni za ponovno izdelavo gumbov. Zato so si preskrbeli mlin, s katerim meljejo odpadle plošče.

Mojca Kregar in Tjaša Rozman

Sorodne objave
0
Dostopnost