| Prispevki
 
MEDNARODNA MOBILNOST UČITELJEV v Zaragozi in Barceloni v
Španiji
Usposabljanje učiteljev v španskih mestih Zaragoza in Barcelona je potekalo v okviru projekta Družbene in gospodarske spremembe narekujejo potrebo po novih poklicnih znanjih, ki se izvaja v sklopu programa Erasmus+ KA1. Usposabljanje je potekalo od 9. 11. do 16. 11. 2014.
Prek pariškega letališča smo poleteli proti Barceloni, od tam pa z avtom nadaljevali pot do Zaragoze.
Trg Francisca Goye pred baziliko, Zaragoza
Obiskali smo partnersko šolo San Valero, s katero že sodelujemo pri razvojnem projektu Passport to your future, v prihodnosti pa želimo še poglobiti sodelovanje in v Zaragozo v okviru mobilnosti poslati tudi dijake avtoremontnih smeri. Srednja šola je ena izmed šestih enot fundacije San Valero in ima status polzasebne šole. Iz sredstev, zbranih s šolnino, financirajo dodatne aktivnosti, ki v javnem programu niso predvidene, med drugim tudi socialno službo za dijake z vedenjskimi težavami in težkim socialnim ozadjem. Zanimiv je tudi koncept premične učilnice. Podobno kot pri nas potujoča knjižnica pri njih predelana prikolica omogoča izvedbo izobraževanj tudi v bolj odročnih predelih Španije.
Mobilna učilnica, San Valero, Zaragoza
Delavnice so zelo prostorne, dijaki so pri praksi v enotnih delovnih oblekah. Opremljene so dobro in kvalitetno, je pa nekatero opremo že načel zob časa. Tudi čistoča in urejenost delavnic je bila bolj okolju primerna – španska.
Avtoservisna delavnica, San Valero, Zaragoza
Pogovor s koordinatorko
Sonio Moro Martinez in učitelji v delavnici obdelave kovin,
San Valero, Zaragoza
Druga šola, ki smo jo obiskali, je bila Hacer Creativo, ki med drugim izobražuje tudi za programe s področja tekstilstva.
To majhna, skoraj butična šola, ki daje zelo velik poudarek kreativnosti in ustvarjalnosti.
Koordinator
Salvador Del Rio (levo) in izdelki dijakov ter študentov,
Hacer Creativo, Zaragoza
Zadnja izmed šol v Zaragozi je bila I. E. S. Luis Bunuel, kjer prav tako izobražujejo v tekstilnih programih. Za razliko
od ostalih šol so precej zadovoljni z vpisom na tekstilne smeri. Poskušajo pa namesto industrijskega pristopa razvijati predvsem kreativne spretnosti za delo v manjših oblikovalskih in modnih studiih.
Tekstilna delavnica, I.E.S. Luis Bunuel, Zaragoza
Po povratku v Barcelono so nas prijazno sprejeli še na politehničnem centru Salesians de Sarria, sestavljenem iz štirih enot, ki pokrivajo vse starostne skupine, od osnovne šole do visokošolskega izobraževanja. Obiskali smo enoto za poklicne programe, ki izobražuje v programih strojništva in avtoremonta. Šola se nahaja v mirnem okolju in ima lepo urejene in čiste delavnice. Zaradi pomanjkanja dijakov zapirajo nekatere programe (tiskar, lesarstvo). Izmed obiskanih šol imajo prav tukaj največ izkušenj z mednarodnimi izmenjavami ter drugimi mednarodnimi projekti.
V pogovoru s
koordinatorko Lauro Ramirez Dominguez,
Salesians de Sarria, Barcelona
Delavnica za popravilo motorjev, Salesians de Sarria, Barcelona
Delavnica strojne obdelave, Salesians de Sarria, Barcelona
Učilnica mehatronike, Salesians de Sarria, Barcelona
Vsem šolam je bil skupen zelo spoštljiv odnos dijakov do učiteljev. Občutiti je bilo, da dijaki učitelje jemljejo bolj kot mentorje in ne toliko kot avtoritativne profesorje. Morda največja ovira pri mednarodnem sodelovanju je ravno poznavanje angleškega jezika, ki je v Španiji že pregovorno na zelo nizkem nivoju. Poskušajo pa stanje na strokovnih šolah nekoliko izboljšati z uvedbo tako imenovanih mednarodnih šol, kjer del pouka praktičnih predmetov poteka v angleškem jeziku.
Zanimivo pa je, da povsod velja pravilo, da se na delu dijakov ne sme služiti, in tako v šoli ne smejo opravljati dela za končne stranke. To pa posledično tudi pomeni, da vsaj v tem delu učnega procesa ni neposrednega stika z gospodarstvom.
Gaudijev arhitekturni presežek ─ Park Güell, Barcelona
Spoznali smo španski šolski sistem, delovne navade in bogato špansko zgodovino in kulturo. Sedaj se nadejamo še uspešnega sodelovanja na področju mednarodnih mobilnosti in strateških projektov.
Žiga Vuk, Smiljana Fister, Frančiška Al-Mansour, Goran Lapič
Sorodne objave
0
Dostopnost