| Prispevki

Vodilo poslanstva naše šole je vzpostavljanje spodbudnega, vključujočega in varnega učnega okolja. Aktualne družbene spremembe se odražajo tudi na polju vzgoje in izobraževanja.

Hvaležni smo, da ste dijakinjam in dijakom prvega letnika programa ustvarjalec modnih oblačil omogočili brezplačni ogled Narodne galerije. Umetnost jim bo vsekakor inspiracija pri izobraževanju in kreiranju inovativnih rešitev na področju mode.

Vsakodnevno se učitelji, šolski svetovalni delavci in ostali zaposleni na šoli soočamo z različnimi osebnimi, družinskimi in izobraževalnimi izzivi naših dijakinj in dijakov.

Šibko socialno okolje, iz katerega izhajajo marsikatere naše dijakinje in dijaki, jih v 21. stoletju, v družbi znanja, ne bi smelo ovirati pri uspešnem izobraževanju.

Zato je vsaka pomoč, podpora in svetovanje dijakinjam in dijakom priložnost, da mlade usmerimo k uspešnemu osvajanju njihovih strokovnih znanj ter razvijanju njihovih strokovnih veščin in kompetenc.

Še posebej pa se vam zahvaljujemo za finančno podporo v obliki štipendije našemu vzornemu dijaku. Ponosni smo, da se bo tudi z vašo pomočjo lažje soočal z izzivi odraščanja, kar ga bo spodbudilo k doseganju višjih uspehov v izobraževanju in osebnem življenju.

Vašo plemenito dejanje simbolično lepo opiše naslednja misel Josepha Jouberta:

»Otroci potrebujejo vzornike, ne kritikov.«

Iskrena hvala, da ste nam vzorniki – vsem našim dijakinjam in dijakom, učiteljicam in učiteljem ter vseh ostalim zaposlenih v Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana.

S hvaležnostjo,

ravnatelj/direktor:

dr. Nikolaj Lipič, l.r.

Sorodne objave
0
Dostopnost