| Prispevki

Na regijskem tekmovanju World Scholar’s Cup v Ljubljani so se od petih ekip treh dijakov kar tri uvrstile na tekmovanje na svetovni ravni, ki je potekalo v treh različnih terminih v treh mestih – Kuala Lumpur, Barcelona in Melbourne. Naši dijaki so se odločili, da je zanje najprimernejša Barcelona. Tako kot na regijski smo tudi na svetovni ravni eno skupino dopolnili z dijakinjo Gimnazije Šentvid.

V Barcelono smo odpotovali 21. 7. z letališča v Benetkah in pozno ponoči prispeli na cilj. Prvi dan smo se v Convention Centre International (CCIB) morali registrirati, kar je trajalo kar nekaj časa, ker so na tekmovanje prispeli dijaki iz 57 držav. Prevladovali so sodelujoči iz Azije in Afrike, ki so bili tudi številčno najmočnejši. Veliko dijakov je bilo iz mednarodnih šol, iz šol za nadarjene in nekaj iz gimnazij. Tekmovalci iz osnovnih šol so tekmovali v skupini »junior«. Skupno število udeležencev je tako doseglo število 2100.

Po otvoritveni prireditvi, na kateri so sodelovali govorci iz različnih držav, so dijake razdelili v skupine po 15, in sicer tako, da so skupino sestavljali dijaki iz različnih šol in držav. Odpeljali so jih na lov za zakladom v Pablo Espanol (španska vas), kjer so si po koncu lova ogledali še plesno prireditev.

Naslednji dan je bil najbolj naporen zaradi treh tekmovalnih disciplin inpozne vrnitve v hostel. Organizacija tekmovanja za toliko udeležencev zahteva, da tekmovanje poteka v različnih skupinah, na različnih šolah in po različnem vrstnem redu. Izvedba vseh nalog zato traja skoraj cel dan in naši dve skupini nista sočasno tekmovali v istih prostorih in z istimi nalogami.

Dijaki individualno rešujejo test, ki vsebuje vprašanja iz šestih področij, ki so jih morali preučiti. To je tudi edini del tekmovanja, kjer nimajo pomoči sotekmovalcev. Pri skupinskem pisanju esejev pa si pomagajo z nasveti pred in po pisanju eseja. Za marsikoga najzahtevnejši del tekmovanja so debate, kjer morajo dijaki z resnično dobrim sodelovanjem ter z močjo svojih argumentov prepričati sodnika, da so boljši od nasprotne skupine. Kot govorci morajo nastopiti vsi. Priznati moram, da naloga sodnika ni enostavna, ker mora ravnati po točno določenem protokolu in čimbolj objektivno oceniti vse sodelujoče, njihove nastope, argumente, sodelovanje, določiti najboljšega govorca in ovrednotiti njihove komentarje nasprotni skupini.

Že tako naporen dan se še ni zaključil. Zvečer smo vse države pripravile še kulturni sejem. Na voljo smo dobili stojnice, na katerih smo predstavljali svoje znamenitosti, kulturo in tudi domače jedi. Slovenske šole smo se dogovorile za skupno stojnico, ki je bila bogato obložena in zato dobro obiskana. Izčrpani smo se vrnili v hostel. Naslednji dan pa nas je čakal še en del tekmovanja – skupinski kviz ali Scholar’s Bowl, ki je najbolj zabaven del tekmovanja in poteka ob glasnem izkazovanju navdušenja.

V drugem delu zadnjega tekmovalnega dneva med vsemi udeleženci na oder povabijo najboljše govorce, ki pred avditorijem dokažejo, da so bili upravičeno izbrani za to čast. Tudi naša šola se lahko pohvali, da so našega dijaka Adnana Čauševića (3. M) predlagali za ta naslov. Preostali del popoldneva je bil namenjen tistim, ki so želeli predstaviti svoj talent s plesom, petjem, čaranjem, akrobacijami in podobnim.

Četrtek so organizatorji namenili počitku, mi pa smo ta dan izkoristili za oglede. Stvaritve Antonija Gaudija so vsekakor vredne ogleda. Izbrali smo Caso Batlo, park Güell in Sagrado Familio, ki v večernem soncu pričara posebno igro barv. Sprehodili smo se po Rambli, si ogledali tržnico, dva dijaka pa sta si ogledala še Camp Nou. Nismo izpustili Fontane Magica, ki poleti s svojimi barvami, glasbo in vodo vsak večer navdušuje množice. Zvečer je bil organiziran ples v enem od znanih klubov v Barceloni, a so bili dijaki preutrujeni za tak podvig.

Zadnji dan smo si lahko ogledali še drugi del nastopov talentov. Sledila je zaključna prireditev s predstavitvijo vseh zastav in razglasitvijo rezultatov. Ponosni smo lahko, da sta obe skupini, Jaka Petrovič, Vid Trstenjak in Luka Hočevar (4. I) ter Adnan Čaušević (3. M), Alen Kandare (2. M) in Katja Novak (Gimanzija Šentvid), osvojili srebrni medalji v kategoriji skupinski kviz (Scholar’s Bowl), kar jim brez dobrega skupinskega dela in iznajdljivosti ne bi uspelo. Veseli smo tudi, da je bil Adnan Čaušević ponovno najboljši predstavnik naše šole (zlata medalja), osvojil je še dve medalji (za debate in poznavanje letošnjega posebnega področja), uvrstil pa se je tudi med 30 % najboljših v poznavanju zgodovine. Luka Hočevar in Alen Kandare pa sta se uvrstila med 30 % najboljših v poznavanju družboslovja.

Za temi uspehi se skriva veliko dela, pripravljenosti prisluhniti in sodelovati z drugimi, premagovanje lastnih zavor in strahov, sprejemanje in upoštevanje drugačnosti ter dobro vzdušje, ki nam ga je uspelo ohraniti vse do konca bivanja v Barceloni. V nepozabno doživetje smo vpletli tekmovanje, oglede in tudi nekaj zabavnih dogodivščin. Naj zaključim s citatom enega od dijakov: »Tekmovanje in vse ostalo je bila odlična izkušnja, ki še dolgo ne bo pozabljena.«

 

 Lucija Šljuka Novak

Sorodne objave
0
Dostopnost