| Prispevki

Zadnjih deset let, odkar so na trgu pametni telefoni, poteka vsa komunikacija v glavnem prek esemesov in socialnih omrežij. Tipkanje z veliko hitrostjo zamenjuje ročno pisanje. Ob vseh prednostih natisnjene besede (razločnost, hitrost, shranjevanje, oblikovanje besedila itd.) se rokopis zdi zastarel in neuporaben. Rokopis in vaje iz lepopisa počasi izginjajo, s tem pa izginja tudi spretnost roke, fina motorika in mišična sposobnost ne samo za pisanje, ampak tudi za natančne gibe, kot so držanje pincete, uporaba klešč, izvijača ali šivanje.

Ravno zato smo se odločili, da sodelujemo na vseslovenskem natečaju Teden pisanja z roko.

Aktivnost je potekala od 17. januarja do 11. februarja, vendar smo jo na naši šoli podaljšali do 18. februarja, saj smo imeli od 1. do 11. februarja pouk na daljavo in v tem času Tedna pisanja z roko nismo mogli izvajati. Letošnja tema je bila »Pišem z roko, ker …«, lahko pa so na list napisali »To je moja pisava. Ponosen (ponosna) sem …«.

Teden pisanja z roko smo večinoma izvajali učitelji slovenščine pri pouku slovenščine ali razredniki pri razrednih urah. Izbirali smo dijake in dijakinje različnih programov, da smo dobili čim več raznolikih odgovorov oz. misli ter različnih pisav.

K Tednu pisanja z roko smo povabili tudi zaposlene na šoli, ki so se z veseljem odzvali.

 Aktiv slovenistov

Sorodne objave
0
Dostopnost