| Prispevki

Programa sta na informativnem dnevu 11. 2. 2022 predstavljala profesorja Andrej Prašnikar in Haris Ćordić, ki dijake poučujeta na teh programih.

Najprej je profesor Andrej Prašnikar predstavil šolo, ki je v Ljubljani za Bežigradom, povedal je tudi nekaj o zgodovini šole. Omenil je, da je v bližini šole dijaški dom, kjer dijaki lahko bivajo, če so iz oddaljenih krajev. Zvedeli smo tudi, da šola sodeluje z avtošolo Ježica, kjer imajo dijaki posebne ugodnosti. Nato je profesor povedal še, da kratica SSI pomeni srednje strokovno izobraževanje, kar pomeni štiriletni program, kratica PTI pa pomeni poklicno-tehniško izobraževanje in je dvoletni program za dijake, ki že imajo zaključeno triletno srednje poklicno izobraževanje.

Profesor Haris Ćordić je nato predstavil predmetnik programa Logistični tehnik, izpostavil je najbolj pomembne predmete, s katerimi se srečajo dijaki v času izobraževanja. Razložil je, da poklicna matura, s katero se izobraževanje zaključi, vsebuje 4 ali 5 predmetov, in sicer slovenščino, tuji jezik ali matematiko, logistiko in izdelek ali storitev, to so obvezni predmeti, možnost pa je izbrati peti predmet, ki je kdaj potreben za nadaljevanje izobraževanja. Povedal je tudi, da večina dijakov, ki so obiskovali ta program, nadaljuje študij, in sicer na fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu.

Profesorja povesta tudi, da so možnosti za zaposlitev velike, saj vsa večja podjetja potrebujejo logiste. Pouk se izvaja v šoli, pouk nikoli ne traja dlje kot do 14.30. Program ima tudi praktični del, dijaki pa imajo možnost sodelovati v različnih projektih in se udeležiti izmenjav v tujini.

Nato so postavljali vprašanja še bodoči dijaki, ki jih je zanimalo, kakšna je točkovna omejitev za vpis na ta program in ali za šolo nujno potrebujejo računalnik. Profesorja povesta, da omejitve ni in da dijaki računalnike lahko dobijo v šoli. Na informativnem dnevu pa sta bila prisotna tudi oče nekdanjega dijaka šole in nekdanja dijakinja s svojo sestro, ki sta šolo zelo pohvalila.

 

Matej Grilc, 4. U

Sorodne objave
0
Dostopnost