| Prispevki

Dne 11. 2. 2022 smo imeli na šoli informativni dan preko zoom konference. SPI-program Avtoserviser sta predstavila učitelja Boris Bokavšek in Gašper Kavčnik, ki poučujeta praktični del tega programa.

Najprej so bodoči dijaki izvedeli nekaj splošnih informacij o programu, med drugim to, da je to poklicni triletni program, na katerem sta teorija in praktični del kar uravnotežena. Predstavila sta tudi našo šolo in šolske delavnice, tako da so bodoči dijaki lahko videli, kako šola in delavnice, v katerih se izvaja praktični pouk, zgledajo. Povedala sta tudi, kakšne možnosti imajo dijaki glede izobraževanja v tujini, in sicer se v drugem in tretjem letniku odpravijo na strokovne ekskurzije v tujino, večinoma v Nemčijo, saj predstavljajo večinski del avtomobilističnega trga v Sloveniji nemške znamke.

Sestavni del programa je tudi PUD – praktično usposabljanje pri delodajalcu, kar pomeni, da dijaki delajo v podjetju, pri pridobivanju znanja pa jim pomaga mentor. V prvih dveh letnikih PUD traja 3 tedne, tretji letnik pa ima praktično izobraževanje polovico šolskega leta. Praktični pouk poteka v prvem letniku enkrat na teden v šoli, v drugem in tretjem letniku pa dvakrat tedensko v šoli ali pri delodajalcu, pri katerem je dijak opravljal PUD. V učilnicah potekajo splošnoizobraževalni predmeti, kot so slovenščina, matematika, in pa strokovni predmeti, možni so tudi nekateri izbirni predmeti.

Šolanje se konča z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz slovenščine in zaključne naloge. Nekaj izdelkov je celo razstavljenih v šoli. Po končanem 3-letnem izobraževanju pa je možen vpis v poklicno-tehniške programe, in sicer za avtoservisnega tehnika, strojnega tehnika, logističnega tehnika in pa tehnika mehatronike.

 

                                                                                                          Nejc Vrhovec, 4. U

Sorodne objave
0
Dostopnost