| Prispevki
1. Kaj je MIC? Kaj pomeni ta kratica?
Kratica MIC pomeni Medpodjetniški izobraževalni center.
2. Kakšno je njegovo poslanstvo?
Poslanstvo MIC-a je povezovanje
izobraževanja in gospodarstva. Večkrat je slišati, da šolski sistem ne
izobražuje zadovoljivo mladih za potrebe gospodarstva. MIC naj bi pripomogel,
da bi bile vsebine izobraževanja prilagojene željam in zahtevam industrije, servisov
in drugih zaposlovalcev.
3. Zakaj je bil MIC ustanovljen? Kdo ga je ustanovil?
Naš MIC povezuje tri šole: SPSŠB –
Ljubljana, Šolski center Ljubljana in SGGEŠ Ljubljana. Ustanovila ga je država.
Šole morajo izvajati javno veljavne programe in jih izpopolnjevati tako, da  so za gospodarstvo čim bolj uporabni in zanimivi.
4. Kdaj je bil MIC ustanovljen?
MIC je bil ustanovljen leta 2011. Njegova prihodnost pa je odvisna od
našega
dela in iznajdljivosti. Bolj dejavni
smo zadnje leto.
5. Kateri so glavni projekti MIC-a v šolskem letu 2013/14?
Trenutno s pomočjo Zavoda za
zaposlovanje Republike Slovenije izobražujemo brezposelne na treh šolah v
sedmih različnih programih. Z znanjem določene veščine, ki jo bodo usvojili,
bodo lahko pridobili tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo, kar jim bo pomagalo
pri iskanju zaposlitve. S pripravami za preverjanja bomo začeli že meseca
novembra. Naša šola bo preverjala znanja s področja tekstilstva,
vulkanizerstva, ravnanja z viličarjem in operaterja na CNC-stroju.
6. Mislite, da dijaki in učitelji šole dovolj dobro poznajo delo in
naloge MIC-a?
Mislim, da ne, kar je tudi razumljivo. MIC se šele dobro postavlja na
noge in išče svoj prostor pod soncem. Razmišljamo, kako tudi našim dijakom
ponuditi dodatna izobraževanja oz. veščine. Nismo še dovolj storili na
promociji. V preteklih dveh letih je sicer že potekalo odmevno izobraževanje za
vzdrževalce
klimatskih naprav. S
strani MIC-a ga je vodil pomočnik ravnateljice, gospod Kranjc, potekalo pa je v
sodelovanju z Agencijo RS za okolje. Na ta način se MIC uči novih pristopov.
Najpomembnejše pa se mi zdi, da so udeleženci izobraževanj zadovoljni in da to
povedo tudi drugim. Pripravljamo sodobnejšo spletno stran. Tam bodo navedeni
programi, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2013/14. Tudi mladim z drugih šol
želimo ponuditi znanje, ki bi jih morda zanimalo. Izobraževanja bi lahko
potekala v okviru izbirnih vsebin ali v prostem času dijakov. Nekatere šole
imajo tudi posebne projektne tedne.
7. Koliko časa že vodite MIC?
Vodim ga šele dva meseca.
8. Preden ste postali vodja MIC-a, ste bili učitelj. Pogrešate poučevanje
dijakov?
Da, malo pogrešam razred in poučevanje. Čeprav sem bil znan kot precej strog
učitelj, sem pri delu z mladimi užival. Mladi so vir energije, navdiha in
upanja.
9. Vam učiteljske izkušnje pomagajo pri vodenju MIC-a?
Da, pomagajo mi. Zdaj sicer delam z odraslimi in je tu specifika
poučevanja nekoliko drugačna, vendar povsod so bolj ali manj znanja željni
udeleženci. Poučeval sem tudi na višjih šolah in te izkušnje mi zdaj pomagajo.
Želim si, da bi MIC zajel več mlade populacije in jih pripravil na življenje.
10. Ste tudi politično dejavni. Je to prednost ali slabost pri vašem
delu?
Trenutno nisem politično izpostavljen in mi politika ne predstavlja ovire
pri mojem delu. Prej bi lahko bila prednost kot slabost. Poznam ljudi, ki jih
drugače morda ne bi imel možnost spoznati. 
11. Kaj radi počnete v prostem času?
Svoj prosti čas vlagam v dograjevanje in vzdrževanje hiše. Poleti sem
pripravljal drva za kurjavo. Rad potujem z družino, če mi finance in čas dopuščajo.
Kot prostovoljec pa sem dejaven v različnih organizacijah.
12. Katere tri slovenske osebnosti so na vas naredile pozitiven vtis v
zadnjem letu in zakaj?
Prvi je zagotovo Pedro Opeka. Čeprav ne živi v Sloveniji, je zame eden
največjih Slovencev. Kljub nemogočim pogojem vztraja v svojem poslanstvu na
Madagaskarju. Trudi se, da človeku pomaga iz pasivnosti in obupa. Bil bi dober
motivator tudi v današnjih razmerah v Sloveniji. Potem bi omenil Darka Đurića,
svetovno znanega plavalca brez nog in ene roke. Osebno poznam njega in njegovo
krušno družino. Vem, kolikšne ljubezni je bil deležen, da zmore premagovati
mnoge ovire. Tretji je Mehmedalija Alić. Rudar, sicer doma iz Bosne, ki je bil
odgovoren za prebijanje pregrad v Hudi jami. Redko srečam človeka, ki kljub
nasprotovanju javno pove svoje doživljanje in mnenje v zvezi s tako občutljivo
zadevo, kot je Huda jama.
13. Je kakšna misel, moto, ki vas spremlja v življenju in bi jo želeli
deliti z bralci Novic?
Samo začeti je treba. 
 
Hvala za pogovor.

Tea Stariha, 3. k
Sorodne objave
0
Dostopnost