| Prispevki

V letošnjem šolskem letu je naša šola začela izvajati 3-letni vajeniški program Papirničar, pri katerem en del izobraževanja poteka v šoli, drugi del pa pri delodajalcu. Dijakinji Karmen Palčar in Lana Kozan iz 4. I sta ravnateljici o novem programu postavili nekaj vprašanj.

 

Zakaj ste se odločili, da boste uvedli ta program?

Program smo uvedli na pobudo gospodarstva. Včasih se je program Papirničar izvajal na Srednji šoli tiska in papirja Ljubljana, ki je danes Srednja medijska in grafična šola Ljubljana. Glede na to, da imamo na šoli veliko programov (s področja strojništva, tekstila, tudi vajeniški način izobraževanja), so se Gospodarska zbornica, Center za poklicno izobraževanje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odločili, da se to izvaja na naši šoli. Prišli so k meni in me prosili, če smo pripravljeni sodelovati. Ker se mi zdi to novost, ki jo lahko izvajamo na šoli, smo se odločili, da začnemo sodelovati pri izvajanju tega programa.

Kakšni so pogoji za vpis na ta program?

Končana osnovna šola – tako kot za vse ostale triletne poklicne programe.

Ali imate kaj začetnega kapitala za ta program?

Glede na to, da sodelujejo podjetja, v katerih se bo izvajal praktični del pouka in veliko strokovno-teoretičnih modulov, šola ne potrebuje večjih sredstev, razen morda bolje opremljen laboratorij za kemijo. Vendar se, kot sem že poudarila, večina stroke izvaja pri delodajalcih.

Zakaj bi se dijaki odločili prav za ta izobraževalni program, kakšne so prednosti tega programa?

Veste, ljudje smo različni. Ene zanimajo avtomobili in »šraufanje«, druge zanima oblikovanje oz. preoblikovanje materialov, nekateri pa se morda vidijo v tem programu. Poleg tega mislim, da ni zanemarljivo dejstvo, da je zaposlitev možna takoj in da so plače solidne.

Menite, da je program primeren tako za fante kot tudi za dekleta?

Seveda, saj danes ne govorimo več o izrazito moških in ženskih poklicih. Vsekakor je program Papirničar primeren tudi za dekleta.

Koliko dijakov se je že vpisalo v ta program?

Letos imamo vpisana dva dijaka. Sta vajenca v različnih podjetjih. Eden je v Vevčah, drugi je v Količevem, tako da bomo na koncu imeli tudi različne izkušnje glede tega, kako podjetja pristopijo k usposabljanju dijakov.

Vas vpis dijakov preseneča pozitivno ali negativno?

Moram reči, da me je pozitivno presenetilo. Imeli smo namreč zelo malo časa, da pripravimo promocijo tega programa, kajti šele lani januarja smo izvedeli, da ga bomo izvajali, februarja pa so že informativni dnevi in namera vpisa, tako da menim, da bo s pomočjo Gospodarske zbornice in podjetij zanimanje raslo in bomo imeli sčasoma tudi večji vpis.

Kakšna so vaša predvidevanja za naprej? Mislite, da bo veliko zanimanja dijakov?

Upam, da se bo zanimanje povečalo, predvsem zato, ker podjetja dejansko potrebujejo ta profil. Mi bomo, tako kot v rednem izobraževanju, imeli podoben način tudi v izobraževanju odraslih, kar pomeni, da bo lahko odrasla brezposelna oseba postala vajenec v programu Papirničar.

Kje pa bodo lahko dijaki izvajali praktično delo?

Praktično delo bodo dijaki izvajali pri delodajalcu, s katerim bodo podpisali vajeniško pogodbo.

Kje se lahko zaposlijo kot papirničarji?

V vseh podjetjih, ki izvajajo delo v papirniški stroki. Pri nas imamo 5 večjih podjetij: Papirnica Vevče, Količevo Karton, Goričane Medvode, Paloma v Sladkem Vrhu in Vipap Videm Krško.

Kakšne so možnosti za študij po končanem programu?

Vsi, ki končajo 3-letno poklicno izobraževanje, lahko nadaljujejo izobraževanje v t. i. 3+2 (PTI) programu in tudi ti dijaki bodo lahko nadaljevali šolanje v smeri, ki jih bo zanimala. Lahko bo to mehatronika, strojništvo, logistika … Izbira bo prepuščena njim, ko končajo izobraževanje. Seveda pa se bodo lahko takoj zaposlili.

Menite, da se bo ta poklic v prihodnosti še razvijal?

Vsekakor. Poklicni standard je bil narejen leta 2016, izobraževalni program pa leta 2017. Ob sodelovanju in podpori delodajalcev in Centra za poklicno izobraževanje ima program velike možnosti, da se razvija naprej.

Zadnje objave
0
Dostopnost