| Prispevki

Po končani srednji šoli je marsikateri dijak brez delovnih izkušenj. Na srečo to ne velja za naše dijake, ker pridobivajo praktična znanja tako v šoli kot na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu, kar jim daje prednost pred tistimi brez delovnih izkušenj.

Na vsaki izmenjavi so dijaki poleg podjetniških veščin krepili znanje tujih jezikov, spoznavali geografske, zgodovinske, kulturne in kulinarične značilnosti evropskih držav.

V skladu s trendi trajnostnega razvoja in uvajanja inovativnih pristopov poučevanja je šola dijakom ponudila možnost  izkušnje prvega razgovora za službo, pisanja življenjepisa, iskanje svojih dobrih lastnosti in ozaveščanja slabosti. Vse našteto je bilo zajeto v  mednarodnem projektu Y-job: Apply & Employ Youth.
Dijaki SPSŠB Ljubljana so svoje izkušnje in nova znanja pridobivali skupaj z vrstniki iz Nemčije, Španije, Italije in Norveške. Projekt je trajal dve leti. V tem času so dijaki spoznali vzroke in posledice ekonomske krize, obiskali lokalna podjetja, ki prispevajo k boljši lokalni skupnosti, se pogovarjali z mladimi podjetniki  o njihovih izkušnjah, vzponih in padcih  na podjetniški poti. Na eni od izmenjav so dijaki naredili SWOT analizo, kjer so spoznali svoja močna in šibka področja ter priložnosti za nadgradnjo svojega znanja.

Posebna preizkušnja in izziv za dijake so bili zaposlitveni intervjuji, kjer so morali posamezniki v zelo kratkem času in ob močni konkurenci sovrstnikov prepričati lastnike podjetij, da so prav oni pravi kandidati za delovno mesto v njihovem podjetju.

Del mednarodne izkušnje je tudi pisanje dnevnika v obliki spletnega bloga. Vabljeni k prebiranju doživetij in prigod letošnje Erasmus+ generacije.

Cilji projekta so bili tudi timsko delo, sodelovanje, inovativnost in spodbujanje kreativnosti v smeri trajnostnega razvoja. Dijaki so te cilje zasledovali pri ustanavljanju »start up« podjetja. Pokazali so veliko ustvarjalnosti, novih podjetniških idej, ki so jih predstavili v mednarodnem okolju, sposobnost prilagajanja, kreiranja novih znanj in argumentiranja svojih poslovnih odločitev.

Pri tem so šolam pomagali tudi zunanji izvajalci. V Sloveniji so obiskali Hišo Evropske unije, kjer so preko predavanj, interaktivnih iger in pogovora dijaki dobili vpogled v delovanje institucij EU,  osnovne informacije o možnostih praktičnega usposabljanja v tujini, organizacijah, ki objavljajo razpise, pripravništev in možnostih sodelovanja z vrstniki, profesorji, podjetniki po Evropi.

Celoten projekt je med seboj povezal 100 dijakov, pet evropskih držav, petnajst mentorjev, ravnatelje, podjetja in lokalno skupnost.

Ustvarjalnost in ekipni duh dijakov so mentorji na vsaki izmenjavi krepili z zanimivimi nalogami in timskimi igrami. Dijaki so dobili GPS-koordinate in na določeni geografski točki so jih čakale različne naloge, ki so jih morali opraviti vsi člani skupine. Ekipa mentorjev SPSŠB pa je za dijake in mentorje pripravila  t. i. sobo pobega (»escape room«), kjer sta bila pogoj za hiter pobeg dobro sodelovanje in komunikacija med člani ekipe.

Ne le dijaki, tudi mentorji so na vsaki izmenjavi delili svoje izkušnje in primere dobrih praks, kar je eden od načinov delitve znanja in pridobivanja izkušenj za kakovostnejše učenje in poučevanje.<!–

Celoten članek lahko preberete tudi na 24ur.com.

–>

Sorodne objave
0
Dostopnost