| Prispevki
Matematično
tekmovanje je potekalo na treh ravneh (šolsko, regijsko in državno tekmovanje).
Tekmovanje
kategorija
datum
ura
Šolsko
tekmovanje
B (SSI,
PTI)
20. marec
13.00
Šolsko
tekmovanje
C (SPI)
20. marec
13.00
Regijsko
tekmovanje
B (SSI,
PTI)
2. april
14.30
Regijsko
tekmovanje
C (SPI)
2. april
14.30
Državno
tekmovanje
B (SSI,
PTI)
12. april
10.00
Državno
tekmovanje
C (SPI)
12. april
10.00
Dijaki so na
tem tekmovanju razdeljeni v tri kategorije: 

1.skupina: C-kategorija
(vsi programi in letniki srednjega poklicnega izobraževanja), prijavljenih je
bilo 46 dijakov; 
2.skupina: B-kategorija (1. in 2. letniki srednjih
strokovnih ter 1. letniki poklicno-tehniških programov, prijavljenih je bilo 33
dijakov; 
3.skupina: B-kategorija (3. in 4. letniki srednjih
strokovnih ter 2. letniki poklicno-tehniških programov, prijavljenih je bilo 36
dijakov.

V četrtek 20. 3. 2014  se je šolskega matematičnega tekmovanja, ki
smo ga organizirali na naši srednji šoli, 
udeležilo 115 dijakov. Kar 27 dijakov je osvojilo bronasto priznanje in se
uvrstilo na naslednjo stopnjo tekmovanja – regijsko matematično tekmovanje, ki
je potekalo v sredo 2. 4. 2014 na dveh različnih srednjih šolah. Srednja zdravstvena
šola Ljubljana je bila organizator za C-kategorijo
(spremljevalec dijakov je bila ga. Polona Kikelj), tekmovalci B-kategorije pa so tekmovali na Srednji ekonomski šola Ljubljana (spremljevalec
dijakov je bila ga. Lenka Brezovar). Tudi na tej stopnji tekmovanja so dijaki
bili uspešni in prejeli 5 srebrnih priznanj. Trije dijaki pa so se uvrstili na
državno matematično tekmovanje, ki je potekalo na Šolskem centru Kranj in Šoli
za elektrotehniko in računalništvo. Vsi trije dijaki so dosegli zlato
priznanje. Dijak Klemen Miklavčič je pod mentorstvom g. Nikolaja Lipiča dosegel
skupno 3. mesto.
Aktiv matematikov

Sorodne objave
0
Dostopnost