| Prispevki
Šolsko leto 2013/14 je na
področju nacionalnih in mednarodnih projektov zelo uspešno. Razne projektne
aktivnosti se izvajajo skozi celo šolsko leto in vključujejo številne dijakinje
in dijake ter učiteljice in učitelje naše šole. Mednje prav gotovo spadajo tudi
projekti v okviru programa Leonardo da Vinci – mobilnost dijakov in učiteljev,
ki jih na šoli izvajamo že vse od leta 2007. 
V letošnjem šolskem letu smo na
šoli izvajali dva projekta v okviru programa Leonardo da Vinci – mobilnost. V
prvem projektu so se v tujini usposabljali učitelji in v drugem projektu
dijaki.
Tritedensko usposabljanje šestih dijakinj
in devetnajstih dijakov v tujini je potekalo v mesecu novembru 2013 v Madridu
(Španija), Padovi (Italija), Talinu (Estonija) ter v Tamperah in Mikkeliju
(Finska). Dijake je v tujino spremljalo sedem učiteljev spremljevalcev.
V petek, dne 23. 5. 2014, sta ravnateljica
Fani Al-Mansour in pomočnik ravnateljice Alojz Kranjc skupaj s projektnima
koordinatorjema Smiljano Fister in Nikolajem Lipičem vsem »Leonardovcem« (kot
pogosto imenujemo dijakinje in dijake, ki so se vključili v projekte Leonardo
da Vinci) slavnostno podelila Europasse mobilnosti. To so potrdila v angleškem
jeziku, ki potrjujejo usvojena znanja in veščine v tujini in imajo še prav
poseben pomen pri bodočem zaposlovanju, saj izkazujejo nivo pridobljenih
strokovnih, socialnih, organizacijskih in kulturnih kompetenc posameznika.    
Vse zbrane dijakinje in dijake je
nagovorila ravnateljica in z dijaki opravila kratek evalvacijski razgovor o
tem, kaj so se naučili v tujini, kaj so morda pogrešali, ali bi se ponovno
udeležili usposabljanja v tujini, katera dogodka ali prigode se bodo najbolj
zapomnili… Vsi dijaki so izrazili pozitivna mnenja o usposabljanju v tujini,
poudarili, da so se v tujini veliko naučili na področju poklica in tujega
jezika in da bi se želeli ponovno udeležiti usposabljanja, če bi imeli novo
priložnost.
Pomočnik ravnateljice je na koncu
vsem zbranim dijakinjam in dijakom podelil še potrdila Europass mobilnost.
Glede na pozitivne odzive
dijakinj in dijakov ter pohvalnih mnenj tujih mentorjev naših dijakov v času
usposabljanja v tujini ugotavljamo, da je projekt »Poklicne perspektive dijakov
v času recesije«, v okviru programa Leonardo da Vinci – mobilnost, vsekakor
uspel in ponovno potrdil, da znamo in zmoremo na šoli realizirali odlične
projekte.  

Nikolaj Lipič

Sorodne objave
0
Dostopnost