| Prispevki

»Odgovorno ravnanje z odpadki je eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja.« Cilj, ki ga zasledujemo pri ravnanju z odpadki je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečevanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja. Podjetja v Sloveniji skrbijo za to, da je ravnanje z odpadki, hitro, zanesljivo in preprosto. Tak sistem ne deluje dobro, če mi ljudje ne upoštevamo osnovnih pravila kot so ta, ki govorijo o postavitvi zabojnikov in kako se ravna z nevarnejšimi odpadki. V slovenskih mestih so se že nekaj časa nazaj pojavili tako imenovani ekološki otoki to pomeni urejeni prostori  za ločevanje odpadkov. Na teh ekoloških otokih najdemo 4 zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov katere poznamo tudi mi: papir, steklo, embalaža in biološki odpadki. Vsak zabojnik je označen s svojo barvo, kar nam olajša delo pri ločevanju oz. odlaganju odpadkov. Recikliranje je tudi odraz tega kakšen odnos imamo mi do narave. Veliko ljudi razne odpadke kot so plastenke, papirčki, plastične vrečke itd. vrže v naravo. Zaradi vsesplošnega potrošništva na kratek rok ne bo mogoče zmanjšati količine odpadkov na prebivalca, lahko pa z odgovornim ravnanjem takoj zmanjšamo količino odloženih odpadkov na odlagališčih. Da je temu tako nam kažejo dobri zgledi v nekaterih državah kot so npr. Nizozemska, Danska…, kjer odlagajo manj kot 5 % odpadkov. S podporo EU sredstev so zgradili  veliko sodobnih centrov za ravnanje z odpadki. Eden od teh je KOCEROD. V novozgrajenih objektih(sortirnica, MBO-mehansko- biološka obdelava,…) bo omogočeno recikliranje in predelava gospodinjskih odpadkov v koristne frakcije, gorivo in kompost ter tako bistveno zmanjšanje odlaganja(prvo leto 30%, z leti pa še manj, če bodo pripravljeni dosledno ločevati odpadke po izvoru). Vsi verjamemo v to, da nam bo s skupnimi močmi uspelo doseči zastavljene cilje, če se bomo za to le zavzeli.«

Sorodne objave
0
Dostopnost