| Prispevki

Poklica mehatronik operater in tehnik mehatronike je predstavil profesor Jernej Krenčan, ki je s svojim  zavzetim pripovedovanjem ter ustreznim in zanimivim gradivom močno pritegnil nadobudne prisotne poslušalce.

Za dijake, ki se izobražujejo za poklic mehatronik operater, poteka pouk povprečno od 7.30 do 16.10. Tisti, ki se vozijo iz oddaljenih krajev in predvidevajo možnost zamude, se dogovorijo za status vozača, s katerim imajo zamudo opravičeno. Praktični del pouka v prvem in drugem letniku poteka po dve uri na teden v šoli in tri tedne pri delodajalcu, v tretjem letniku pa kar polovico leta pri delodajalcu, drugo polovico leta pa med nekaterimi urami strokovnih predmetov dijaki izdelujejo zaključni izdelek.

Konec tretjega leta je treba opraviti zaključni izpit ter predstaviti zaključni izdelek, ki so ga dijaki izdelovali v tretjem letniku. Zaključnega izpita iz slovenščine ni treba opravljati tistim, ki imajo pri slovenščini oceno odlično.

Tehnik mehatronike je nadgradnja programa Mehatronik operater, dijaki nadomestijo primanjkljaj znanja teorije, saj je v programu Mehatronik operater več praktičnega usposabljanja, zato praktični del v programu Tehnik mehatronike poteka samo v prvem letniku, in sicer dva tedna pri delodajalcu.

V prvem in drugem letniku programa Tehnik mehatronike dva dijaka, ki sta izbrana na podlagi uspeha in priporočil profesorjev, dobita možnost za enomesečno usposabljane pri delodajalcu v tujini.

Po kančanem petem letniku je obvezna poklicna matura, ki poteka v skladu s pravili, ki jih izda Ministrstvo za šolstvo.

Predstavitev pa je imelo tudi podjetje Livar, ki je predstavilo svoj obrtni proces ter pogoje za štipendiranje bodočih dijakov, in sicer ponujajo 21 štipendij, od tega 4 za dijake, ki se vpišejo v program Mehatronik operater, štipendisti pa so obvezani delati v podjetju po končanem šolanju. Nudijo tudi pomoč pri izdelavi seminarskih nalog za šolo in razna tekmovanja. Prisotni so imeli tudi priložnost postavljati vprašanja in dobiti hitre ter neposredne odgovore.

Poslušalce je obiskala tudi ravnateljica šole in izpostavila “opazko”, ki se nanaša na starše, ki svojim otrokom vsiljujejo svoje mišljenje, s tem je opomnila starše, naj prisluhnejo svojemu otroku, upoštevajo njegove želje in ga ne silijo tja, kamor se njim zdi primerno.

Šola omogoča opraviti CPP-predavanja in pisni del izpita, saj sta Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad ter Avtošola Ježica tesni “prijateljici”.

Po končani predstavitvi je sledil voden ogled šole ter posameznih učilnic za praktični pouk.

Uroš Vitez in Žiga Kreft, 4. z

 

 

Sorodne objave
0
Dostopnost