| Prispevki

V šolskem letu 2017/18 bomo vpisali prvo generacijo vajencev, ki bodo pri delodajalcu opravljali praktični pouk ter z delom usvajali strokovna znanja.

Vabimo vas na informativna dneva, v petek 10. februarja 2017 ob 9.00 in 15.00 uri ter v soboto 11. februarja 2017 ob 9.00 uri.

Pred 55 leti je na pobudo takratne obrtne zbornice za vajence (šolanje je trajalo tedaj le tri mesece, ostali čas so bili vajenci pri obrtniku) odprla svoja vrata šola, kjer so se izobraževali vajenci oblačilne, frizerske, avtomehanske in drugih strok, kasneje pa tudi fotografske, tapetniške, vozno-ličarske in kot prve v regiji elektro stroke. Zanimivo je bilo, da so se za določene poklice odločali mladi iz istega okolja: frizerke so bile Primorke, šivilje Dolenjke, dimnikarji Prekmurci, avtomehaniki pa iz Ljubljane in bližnje okolice.

Center strokovnih šol se je 1981 leta preimenoval v Srednjo šolo tehničnih strok in osebnih storitev, leta 1999 pa smo dobili naziv Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana, v okviru katere danes delujejo Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Avtošola Ježica, kjer lahko dijaki pod ugodnimi pogoji opravijo tečaj cestnoprometnih predpisov in vožnjo za izpit A, B ter F kategorije in Medpodjetniški izobraževalni center.

Danes na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad nudimo dijakom možnost, da se izobražujejo v nižjem poklicnem izobraževanju (NPI), srednjem poklicnem izobraževanju (SPI), poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI) in srednjem strokovnem izobraževanju (SSI). Mladi se lahko v okviru treh različnih področjih (usmeritvah) odločajo in izobrazijo za različne poklice:

  • na področju strojništva: pomočnik v tehnoloških procesih, avtoserviser, avtokaroserist, klepar krovec, oblikovalec kovin-orodjar, mehatronik operater, avtoservisni tehnik, strojni tehnik in tehnik mehatronike;
  • na področju logistike: logistični tehnik;
  • na področju tekstila: preoblikovalec tekstilij, izdelovalec oblačil in ustvarjalec modnih oblačil.

V šolskem letu 2017/18 bomo v program Oblikovalec kovin ‒ orodjar ponovno vpisali prvo generacijo vajencev, ki bodo pri delodajalcu opravljali praktični pouk ter z delom usvajali tudi nekatere strokovne vsebine.

Tu smo sedaj mi, nova generacija učiteljev, ki želimo nadaljevati delo naših predhodnikov. Celo več, prizadevamo si ustvariti poklice, za katere izobražujemo, čim bolj privlačne. Želimo ujeti korak s časom in učence seznanjati z zadnjimi dosežki na tem področju. Zato se povezujemo s podjetji in servisi, da dobimo informacije, kakšen kader potrebujejo, hkrati pa nas seznanjajo z novostmi, ki jih posredujemo dijakom. Tako želimo s skupnimi močmi izobraziti kader, kakršnega potrebuje trg.

Letos je na naši šoli v 47 oddelkih vpisanih 1076 dijakov. Za prenos znanja na mlajše generacije skrbi 84 učiteljev.

Poleg samega pouka potekajo na šoli še razne aktivnosti, ki jih vodijo učitelji in v katere se dijaki lahko vključijo: državni in šolski projekti, šolsko športno društvo (nogomet, košarka, odbojka za dijakinje), recitacijski krožek, kreativno pisanje, dramski krožek, novinarski krožek, klub ljubiteljev dobre knjige, manekenska skupina, LECTRA (računalniška priprava krojne slike), likovna ustvarjalnost, ustvarjalno šivanje ter ohranjanje narodne tradicije v tekstilstvu. Med letom potekajo v šoli tudi ostale dejavnosti, ki so v sklopu izobraževalnih programov in so za dijake obvezne. To so: ekskurzije, športni dnevi in kulturne prireditve.

Dijaki vseh usmeritev se redno udeležujejo šolskih, regijskih in državnih tekmovanj oziroma srečanj, kjer praviloma dosegajo visoke uvrstitve.

Mednarodne aktivnosti smo pred leti pričeli izvajati prav na logistični (takrat prometni) usmeritvi. Danes se preko mednarodnih projektov Erasmus+ KA1 (mobilnost dijakov in učiteljev) in K2 (partnerstva šol) aktivno povezujemo s sorodnimi šolami v EU iz Avstrije, Češke, Danske, Finske, Francije, Hrvaške, Italije, Irske, Madžarske, Nemčije, Norveške, Poljske, Portugalske, Španije in Velike Britanije. V okviru projektov pa s povezujemo tudi s šolami izven EU iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Srbije ter Turčije. Tako bogatimo naše znanje in izkušnje, mladim pa dajemo v okviru mobilnosti ali projektnega dela možnost sodelovanja z vrstniki širom Evrope in izven nje.

Celoten članek lahko preberete tudi na 24ur.com.

Sorodne objave
0
Dostopnost