| Prispevki

Informativni dan je bil izpeljan prek aplikacije Zoom, ker ga zaradi pandemije ni bilo mogoče izvesti na šoli. Eden od predstavljenih programov je tudi Strojni tehnik PTI.

Profesor Damjan Pavšič je povedal, da je poklic že star, vendar zahteva veliko novih znanj in je eden tistih poklicev, ki zahteva vseživljenjsko učenje. Poudaril je, da je poznavanje CNC-tehnologije nujno.

Strojni tehnik mora znati skonstruirati preprosto konstrukcijo, prav tako mora znati načrtovati orodja in posamezne tehnološke operacije, voditi tehnološke procese, znati mora nadzorovati potek tehnološkega procesa, skrbeti za kakovost, načrtovati sisteme za učinkovito rabo energije in ob vsem tem skrbeti za varovanje okolja. Uspešen stroji tehnik bo uporabljal informacijsko tehnologijo, sodobno programsko opremo in se sporazumeval vsaj v enem tujem jeziku. Zaposlitev je možna na najširšem tehničnem področju v Sloveniji ali v širšem evropskem prostoru, možno pa je odpreti tudi svojo samostojno dejavnost.

Predmetnik je objavljen v šolski publikaciji in na spletni strani šole, največji poudarek je na strokovnih predmetih: načrtovanje konstrukcij, učinkovita raba energije, prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije, obdelava gradiv ter računalniško podprte tehnologije. Na koncu je profesor razložil pogoje za vpis in dokončanje šolanja ter možnosti nadaljnjega izobraževanja. Za to je poklic strojni tehnik dobra odskočna deska.

Po koncu predstavitve je profesor ostal na voljo na zoomu za morebitna vprašanja o predstavitvi in poklicu.

 

David Palčič Peterc, 4. v

Sorodne objave
0
Dostopnost