| Prispevki

Na naši srednji šoli lahko izberete med petnajstimi smermi izobraževanja, ena med njimi je tudi avtoservisni tehnik.

Njegov progam obsega tri dele, in sicer strojni, elektro in računalniški del za ponastavitev elektronike v motornem vozilu. Na šoli imamo laboratorij za elektroniko, v katerem se dijaki učijo programiranja elektronike v vozilih. To je povezano s strojništvom, saj dijaki s pomočjo simulatorjev razumejo mehanske sklope vozila in delovanje zavor, kar je ključ za popravilo vozila. Dijaki veliko časa preživijo na aparaturah za diagnostiko, saj so te v 90 % zaslužne za uspešno popravilo vozila. Neposredno si lahko ogledajo tudi delovanje motorja, saj imamo na šoli simulator za bencinski in dizelski motor, ki je razstavljen na tabli. Učitelji na njem ustvarijo umetno napako, ki jo morajo dijaki odpraviti. Imamo tudi zahtevnejši simulator, pri katerem je motor na vozičku in je odkrivanje napak oteženo, saj je motor sestavljen. S pomočjo naprave za polnjenje klime se dijaki naučijo, kako poteka proces polnjenja.

Program avtoservisni tehnik je bil uveden zaradi razvoja avtomobilov in potrebe po obširnejšem in poglobljenem znanju. Na šoli lahko izberete med naslednjimi smermi izobraževanja: sistemski tehnik, karoserijski tehnik, avtoservisni svetovalec in tehnik za gospodarska vozila in mehanizacijo. Dijaki zadnje omenjene smeri opravljajo praktični del pouka na drugi šoli, saj na naši nimamo ustrezne opreme. Ves teoretični del izobraževanja se izvaja v šoli, praktični del pa v šoli in pri delodajalcu po želji dijakov. Če pa si dijaki ne uspejo izbrati delodajalca sami, jim pri tem pomaga profesor, zadolžen za praktični del pouka.

V program se lahko vpišejo dijaki vseh poklicev elektro in strojne smeri.

Vljudno vabljeni.

 

Primož Globokar, 4. v

Sorodne objave
0
Dostopnost