| Prispevki

Kljub izobraževanju na daljavo zaradi koronavirusa je bil informativni dan na Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana izpeljan brez zapletov. V petek, 12. 2. 2021, so potekale virtualne predstavitve poklicnih smeri, ki bi sicer potekale v prostorih šole.

Profesorica Anja Bukal nam je predstavila poklic pomočnik v tehnoloških procesih. Najprej nam je predvajala video nagovor ravnateljice, ki je zaželela zaključnim razredom osnovnih šol uspešen zaključek šolskega leta, zaključnim razredom srednjih šol pa uspeh na poklicni maturi. Nato nam je predstavila šolo, povedala je, da je bila ustanovljena leta 1962 pod imenom Center strokovnih šol, v okviru katerega so bile  avtomehanična, frizerska, fotografska, oblačilna, tapetniška, lesna, steklarska, avtoličarska, dimnikarska in elektro šola.  Leta 1981 so šolo preimenovali v Srednjo šolo tehničnih strok in osebnih storitev. Maja 2018 se je zavod preimenoval v Strokovni izobraževalni center – SIC. V okviru zavoda delujeta še dve enoti, Avtošola Ježica, ki dijakom omogoča cenejše opravljanje vozniškega izpita in izpita iz cestnoprometnih predpisov, ter MIC (Medpodjetniški izobraževalni center).

V letošnjem šolskem letu se izobražuje 1053 dijakov v 41 oddelkih in 16 skupinah v okviru srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja, kamor sodi tudi program Pomočnik v tehnoloških procesih, ki traja 2 leti. Zvedeli smo tudi, da je na šoli zaposlenih 96 učiteljev, in sicer 3 za nudenje individualne pomoči, 59 za splošnoizobraževalne in strokovnoteoretične predmete, 34 pa za praktični pouk. Za izvajanje individualne pomoči za dijake, ki imajo učne težave, skrbijo specialni pedagog, svetovalna delavka ter ekipa učiteljev.

Pouk poteka v učilnicah, od 7.30 do najkasneje 16.10, odmor za malico traja 30 minut, ostali odmori pa so dolgi 5 minut. Šola omogoča subvencionirano malico. Šolsko leto je razdeljeno v dve ocenjevalni obdobji, le v tem šolskem letu je zaradi pandemije samo eno. Šola ima tudi zobno ambulanto, knjižnico, ki omogoča izposojo knjig in učbenikov, ter čitalnico z računalnikom. Dijaki morajo opravljati obvezne dejavnosti, ki potekajo skozi vse leto in so v sklopu izobraževalnih programov: ekskurzije, športni dnevi, kulturni dnevi itd.

Nato smo se osredotočili na praktični pouk, ki ga dijaki opravljajo v šolskih delavnicah od 7.15 do 12.00 oz. od 12.15 do 17.15. Dijaki opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu, kjer pridobijo veliko praktičnega znanja, idej, spopadejo se z različnimi težavami in se srečujejo z novimi orodji, stroji in napravami.

Šola sodeluje na različnih sejmih, predstavitvah in srečanjih, kjer dijaki predstavljajo svoje izdelke. Na šoli je omogočeno tudi izobraževanje odraslih, ki ga organizira MIC. Med nepozabne dele šolanja spada projekt ERASMUS+, v okviru katerega so  organizirane izmenjave dijakov, kjer udeleženci spoznajo novo družbo, kulturo, preizkušajo svoje sposobnosti in veščine, kot so kuhanje, pospravljanje, samostojno življenje in življenje v skupnosti s sostanovalci. Namen tega projekta je predvsem pridobivanje novih znanj.

Sledila je še razlaga pogojev za dokončanje šolanja: na koncu zaključnega letnika dijaki opravljajo zaključni izpit. Dijaki izdelajo neko orodje ali opravijo servis in napišejo podrobno poročilo, zagovor pa opravijo pred komisijo profesorjev. Profesorica Anja Bukal je omenila, da se veliko dijakov odloča za nadaljnje izobraževanje v programih srednjega poklicnega izobraževanja – Avtoserviser, Avtokaroserist, Mehatronik operater itd.

Predstavitev se je zaključila z raznimi vprašanji, ki so jih zastavili bodoči dijaki, profesorica je vsem zaželela uspešen zaključek šolanja in ustrezno izbiro programa.

 

Nik Kirn, 4. U

 

Sorodne objave
0
Dostopnost